obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
hrub revo./obrazky/YingYang.gifhrub revo
Ubdajca Luna je dnes v znamen Býk (ivel:Zem)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Býk (ivel:Zem)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
V�hy (kr�sa, rovnov�ha, spravodlivos�)Strelec (h�adanie zmyslu)V�hy (kr�sa, rovnov�ha, spravodlivos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Škorpión
Znaka./obrazky/zverokruh/skorpion.gif
Latinsk nzovScorpio
ivelVoda
Skryt ivelZem
Kvalitastála
Polaritaženská
Dni24.10. - 22.11.
Dom8
VldcaPluto (a Charon)
Tbavečný život
Impulzzdôraznenie seba samého
Charakterpodivín
Farbačervená
Milenec/kaBýk
Manel/kaRak Ryby
Spolonk/kaPanna Strelec
KonfliktLev Vodnár
PdLuna
ExaltMars Urán
ExilLuna Venuša
Tarotov kartaSmrť
Obdobie ivota49 - 56
1. dekdaMars / Sklamanie
2. dekdaSlnko / Rozkoš
3. dekdaVenuša / Skazenosť
Popis:
Škorpión je najprudšie, najhlbšie a najmocnejšie znamenie zverokruhu. Aj keď sa navonok zdá kľudný, vnútri je plný emocionálnej intenzity. Človek v tomto znamení je vášnivý a nekľudný, potrebujúci zmeny. Je energický a sexuálne založený, predvídavý a vytrvalý, schopný prekonať náročné okolnosti. Býva kritický a pichľavý, máva sklony zraňovať ostatných až k vlastnej skaze.

Popis domu:
smrť, sex, záležitosti tajomné a záhadné

8.dům - osudu, dědictví, sexuality, smrti. Ukazuje také na majetek, ale jaký můžeme zdědit po smrti někoho jiného. Osmý dům odpovídá znamení Štíra: jde o emoce, tajemno, sexualitu, regeneraci, mystiku. Nejde o sex jako o hru či potěšení, ale o práci na sobě a vytvoření člověka s velkým Č, tj. muže + ženu (nebo naopak). Láska nebo smrt. Nabídka takovéhoto příběhu lásky může zaskočit každého a v každém věku. Snad jen lidé, co mají hodně planet ve 2.domě, jsou proti lásce 8.domu více imunní, díky počítačce co v nich neustále kalkuluje výhody a nevýhody. Tento dům symbolizuje duchovní kapitál, který se většinou neuvědomujeme a uvědomíme si ho až po těžké životní zkoušce nebo až po smrti. Někteří autoři (např. J. Kefer) tvrdí, že v tomto domě je zobrazen způsob smrti.
Nerasty:
hematit, červený jaspis, malachit, ametyst, achát, granát, rubín, obsidián, karneol, opál
Orgny:
bedrá, pohlavné a vylučovacie orgány, močový mechúr, konečník, sexualita
Dobr strnka:
pevnosť a odhodlanosť, intuícia a citlivosť, vášnivosť a sila, príležitosť a pôsobenie vzrušujúcim dojmom
Zl strnka:
nenávisť a žiarlivosť, tvrdohlavosť a tajnostkárstvo, vrtošivosť a impulzívnosť
M rd:
pravdivosť, skryté dôvody, byť v strede diania, významnú alebo dôležitú prácu, presvedčivosť
Nem rd:
povrchnosť, ponižujúcu prácu, povrchné vzťahy, lichotenie
Kov slov:  Zavrie
urputný, odhodlaný, mocný, podozrievavý, prudký, nebojácny, odvážny, statočný, súťaživý, vynaliezavý, skúmavý, bádavý, tajnostkársky, záhadný, prenikavý, oduševnelý, sebestačný, sebaskúmajúci
Slnko v znamen:  Zavrie
Štír je osmým znamením zvířetníku. Slunce zde pobývá každý rok přibližně od 23. října do 21. listopadu. Štíra vládne planeta Mars spolu s planetou Plutem. Znamení Štíra je symbolizováno štírem, protože je to vskutku typ, který může znenadání "uštknout" a ublížit svým bližním. Štír je velice nedůtklivý, vzrušivý a citově založený. Na rozdíl od ostatních vodních znamení Ryb a Raka jsou emoce Štíra skryté a pevně ovládané. Často nejsou zjevné ani jeho nejbližším přátelům a rodině. Když ale vybuchnou, stane se tak prudce a zuřivě, obvykle se značnou dávkou sarkasmu a pomstychtivosti.

Moc a síla Štíra spočívá ve způsobu, kterým se vyspořádává s překážkami. Vrhá se do všeho prudce a horlivě. Nedělá nic polovičatě. Dává do toho celou svojí osobnost, rozum i srdce. Věnuje všemu sto procent svého úsilí. Velké množství Štírů jsou opravdoví workoholici.

Špatným povahovým rysem Štíra je, že v sobě dokáže dlouhou dobu uchovávat zlou vůli a nevraživost. Skrývá v sobě sklon k neovladatené žárlivosti, hněvu a nenávisti. Když je rozhněván, jeho okamžitou reakcí je pomsta. I člověk, který již dosáhl značného stupně osobního rozvoje, bude panovat svému okolí, ale bude tak činit k obecnému dobru. Je to zkrátka znamení, které zřídkakdy utváří lhostejné nebo netečné jedince. Štír bude buďto velmi dobrým nebo velmi špatným člověkem.

Slunce ve Štíru je intenzivní, nedůvěřivé a mlčenlivé. Je to typ, který bude napjatý a rezervovaný. Vzniká tím nevyzpytatelná povaha, které většina lidí neporozumí. Bude obtížné proniknout do jeho pravé podstaty. Tento člověk nikomu neodhalí své nitro a bude velmi tajnůstkářský. Jeho emoce zůstanou skryté. Z ničeho se nezačervená a od ničeho neucukne. Jen velmi nesnadno se někomu svěří se svými skrytými city a pocity.

Člověk narozený se Sluncem ve Štíru může být velmi náročný a panovačný. Bude kritizovat a neléhat, jen aby měl po svém. Má silnou vůli, odhodlání a řízné jednání. Dokáže si o věcech rychle vytvářet správné úsudky. Snadno odhalí ostatní a přijde věcem na kloub. Chrání se právě tím, že rozumí myšlení a jednání svých protivníků. Jeho intuice je obdivuhodně spolehlivá. Má téměř psychické schopnosti a dokáže tak vytvořit citové spojení s ostatními. Štír se jenom zřídka naučí někomu důvěřovat a obvykle má potíže s lidmi, kteří jsou nad ním v postavení autority.

V domácím prostředí může být poněkud tyranický. Ve všem chce prosazovat svoji vůli. Pořád si myslí, že má ve všem pravdu a nesnáší nesouhlas. Vnucuje přátelům a rodině své názory, protože má pocit, že je to v jejich nejlepším zájmu. Své osobní vztahy bere nesmírně vážně. Je to velice přitažlivý člověk, který je sám přitahován k jiným. Přesto je to v některých ohledech typ, kterému se vede nejlépe o samotě.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna ve Štíru značí prudké, vášnivé a skryté citové reakce. Člověk se musí učit své mocné a hluboké emoce ovládat, protože je velmi citově založený, vzrušivý a přecitlivělý.

Luna ve znamení Štíra také vytváří neobyčejnou paměť. Toto je v podstatě velmi dobrá vlastnost. Úskalím je, že si člověk pamatuje věci, které by bylo lépe zapomenout, protože takto v sobě bude uchovávat bolesti dávno minulých událostí. Ovládání emocí Luny ve Štíru je nesnadné, protože jsou velmi mocné. Přináší netrpělivost, náladovost, sklon ke sklíčenosti a dumání.

Pravá povaha této kombinace planety a znamení není vždy zjevná, protože člověk své opravdové city a pocity velmi dobře skrývá. Jeho tajnůstkářství může být skutečně nepřirozené až chorobné, takže nikdy nikomu neodhalí svoji pravou tvář. Velmi málo lidí bude vědět, co se v jeho nitru doopravdy děje.

Je žárlivý, hrdý a vlastnický. Z toho vznikají potíže v osobních vztazích, přestože se pravděpodobně jedná o nejsmyslnější a nejvášnivější povahu v horoskopu. Snaží se totálně ovládnout ostatní. Vrhá se do osobních vztahů celou osobností a když o svého partnera přijde, dostavuje se z toho zdrcení, jakoby přišel o kus sebe samého.

Má sklon ostatní posuzovat unáhleně a zřídka jim dá příležitost věci napravit. Reaguje vznětlivě a popudlivě. Může mít sklony k jízlivému vyjadřování nebo být mstivý. Když má pocit křivdy, bude se odhodlaně snažit ji svým nepřátelům oplatit a bude na ně mít dlouhou dobu spadeno. Snadno se urazí a pak v sobě vůči viníkovi vnitřně přechovává zlovůli a nevraživost.

Je to velice odhodlaný a rozhodný typ, který dosáhne svých záměrů. Je to výkonný pracovník a dobře se uplatní jako vedoucí nebo ředitel. Neustále vyhledává nové výzvy a překážky, aby je mohl překonávat. Reaguje na vjemy svých smyslů, které jsou velmi pronikavé, spolehlivé a přesné. Obvykle správně posuzuje lidi i události a nedá se oklamat. Jeho myšlení je samostatné; není to typ, který strpí, aby s ním někdo hrubě zacházel, odstrkoval jej nebo přehlížel.

Tento člověk nic nedělá polovičatě a je poněkud extrémní. Jedná tvrdohlavě, stíhá, pronásleduje, vyvíjí činnost a prosazuje se. I kdyby mu měly být výsledky jeho snažení ke škodě, i tak se může stát, že se nedokáže vzdát. Jeho emoce a citové reakce se vyznačují značnou vytrvalostí, tvrdohlavostí a odhodláním.
Merkr v znamen:  Zavrie
Ve Štíru Merkur vytváří mysl, která je tajnůstkářská, zkoumavá a pátravá. Člověk se většinou vyjadřuje jistě a kladně, ale občas také poněkud nesnášenlivě, pochybovačně nebo podezíravě. Je to pronikavý myslitel, který se dokáže věcem dostat na kloub, přičemž neplýtvá energií ani časem. Jeho myšlení je intuitivní a schopné pronikat hlouboko do podstaty věci.

Je to typ, který dokáže udržet tajemství. Své plány a úmysly často spřádá skrytě. Má také vynikající schopnost odhalovat tajemství, umí rozuzlit komplikované nebo sporné otázky. Proto se může dobře uplatnit jako detektiv, výzkumník či badatel. Merkur ve Štíru vytváří nadání k vědecké práci, protože je člověk přirozeně zvídavý. Je natolik vnímavý, že sám od sebe dokáže odhalit slabou stránku jiného. Dokáže nalézat pravdu a snad i skrytá tajemství samotného života.

Jeho jazyk může být velmi ostrý a to jak v ústním, tak i písemném projevu. Nešetří city ostatních a nedá se o něm zrovna říct, že by byl opatrný na slovo. Buďto řekne přímo "co na srdci, to na jazyku", nebo neřekne nic.

Tento jedinec může vládnout velmi odhodlaným duchem a být duševně vytrvalý a houževnatý. Je intelektuálně nepřizpůsobivý a často má značně emotivní přístup k věci, takže může být díky předpojatosti neschopný měnit své záměry.
Venua v znamen:  Zavrie
Venuše ve Štíru bezpochyby vytváří velmi intenzivně romantickou povahu. Takový člověk bude v osobních vztazích nekomplikovaný, odhodlaný a přímý. Částečně bude trpět přemírou emocí, protože bude velmi vlastnický a někdy také žárlivý. Štír je znamením značně tělesně přitažlivým. Je to znamení hotoskopu, o kterém se říká, že vládne sexu. Jedinec narozený s Venuší v tomto znamení bude zajisté velmi sexuálně vzrušivý i vzrušující.

Je to typ, který prožívá lásku citově a s velku intenzitou. Je v tomto smyslu i extrémní. Jeho láska je založena na totálním závazku a zaměření. Nezabývá se pošetilostmi nebo bláhovostmi, naopak je pánovitý a vyžaduje od svého partnera závazný a angažovaný vztah. Nic jiného není pro něj přijatelné.

Ať se děje cokoliv, zachovává si důstojnost. Citová intenzita, která vzniká kombinací Venuše a Štíra, trvá na velmi vážném a osobním přístupu k záležitostem lásky. Bude na osobní úrovni ve všem počínání hrdý a důstojný. Protože jsou jeho emoce v lásce tak nepřekonatelně intenzivní, může být občas vůči svému partnerovi velmi vlastnickým, a to v tělesném i psychologickém smyslu. Toto se může projevovat nezávažným způsobem, ale v každém případě tu bude sklon ovládat a podmaňovat si předmět své lásky a lpět na něm.
Mars v znamen:  Zavrie
Mars ve Štíru vládne silnými emocemi a touhami. Vydává značné množství tělesné i duševní energie a právě tak energicky se vypořádává i s praktickými každodenními úkoly. Překypuje nadbytkem všech typů energie.

Člověk narozený v této kombinaci planety a znamení je silný, soběstačný, výkonný a velmi disciplinovaný. Usilovně a cílevědomě se činí. Je to typ, který chce za každou cenu dosáhnout svých záměrů. Dokáže v ostatních vyvolávat základní změny. Sám sebe považuje za typ, který se přirozeně ujímá vedení a chová se podle toho.

Je to velmi vášnivý, smyslný jedinec, sexuálně značně nabitý. Pro druhé pohlaví je obzvláště přitažlivý nejen proto, že je tak krásný. Jeho sexualita se bude často projevovat zájmem o erotiku až enormně. Vůči svému partnerovi je vlastnický a žárlivý. Sám je věrný a očekává na oplátku totéž. Vůči svým přátelům je velmi loajální, ale když se s někým znepřátelí, stává se z něj zatvrzelý nepřítel. Zradu nedokáže nikdy zapomenout.

Nerozčílí se hned tak snadno, ale když už ho okolnosti k takovému stavu přivedou, dokáže být velmi chladnokrevně mstivý. Je hrdý, důstojný, tvrdohlavý a plný pevné vůle. Ostatní jeho přítomnost vždy vnímají, i když právě mlčí.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich prozíravost a přiostřenou soudnost.

Má zvláštní nadání pro obchodování a finance. Vyniká v komerčním podnikání a vedení vlastní živnosti, protože je ochoten se do věcí hluboce ponořit a vniknout do podstaty podniku. Ve svých názorech a morálních stanoviscích vládne nesmlouvavou silou přesvědčení. Má ohromnou sebedůvěru a rád silou vůle ovládá ostatní. Je to prozíravý, odhodlaný i zarytý jedinec.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn ve znamení Štíra přidává do povahy značné množství cílevědomosti a netrpělivosti. Člověk je náročný vůči ostatním i sobě samému. Své povinnosti plní s takovou odhodlaností a intenzitou, že tím ohromuje až drtí jedince, kteří nedokážou nést svůj díl odpovědnosti. Má nesmírnou sílu vůle, oplývá energií a má tak mocná předsevzetí, že se mu stává nesnadné si zachovávat klid a zamýšlet se nad věcmi.

Toto je mlčenlivý, uzavřený i tajnůstkářský typ, který dokáže být nemilosrdný a nesmiřitelný. Neodpouští snadno. Jestli se k němu někdo zachová nespravedlivě, hned tak na to nezapomene. Přestože má silné ambice a touží po úspěchu, jeho přístup k věcem je nenápadný, vypočítavý, často i lstivý.