Pradávne tajomstvo Kvetu ŽivotaDrunvalo Melchizedek:
Pradávne tajomstvo Kvetu Života
Vydalo vydavateľstvo Clear Light Trust
Rok vydania: 2000

Obsah:
Poďakovanie
Predslov
Úvod
Kapitola prvá: Spomienky na našu dávnu minulosť
Kapitola druhá: Odhaľuje sa tajomstvo Kvetu
Kapitola tretia: Temnejšia stránka našej prítomnosti a minulosti
Kapitola štvrtá: Prerušená evolúcia vedomia a vytvorenie Kristovej mriežky
Kapitola piata: Úloha Egypta pri evolúcii vedomia
Kapitola šiesta: Význam tvaru a štruktúry
Kapitola siedma: Etalón vesmíru
Kapitola ôsma: Uzmierenie protikladov Fibonacciho a binárnej postupnosti
Kapitola deviata: Duch a posvätná geometria
Kapitola desiata: Škola mystérií Hórovho ľavého oka
Kapitola jedenásta:Vplyvy na náš moderný svet zo staroveku
Kapitola dvanásta: Mer-Ka-Ba, svetelné telo človeka
Kapitola trinásta: Geometria Mer-Ka-By a meditácia
Kapitola štrnásta: Mer-Ka-Ba a Siddhi
Kapitola pätnásta:Láska a liečenie
Kapitola šestnásta: Tri úrovne Ja
Kapitola sedemnásta: Prekročenie duality
Kapitola osemnásta:Zmena dimenzie
Kapitola devätnásta: Nové deti

Poďakovanie

Je tak veľa bytostí – sú ich stovky – ktoré mi pomáhali zavŕšiť túto prácu. Nemôžem ich všetky menovať, ale cítim potrebu oceniť aspoň niekoľko z nich.

Vám ostatným, ktorých je príliš veľa na to aby som vás menoval, ďakujem z celého srdca, s prosbou aby toto dielo naozaj pomohlo ľuďom pochopiť kým v skutočnosti sú, aby sme spolu mohli vytvoriť láskyplnejší svet – a možno aj láskyplnejší vesmír. Ďakujem vám drahí moji.


Predslov

Len jeden Duch.

Dávno pred existenciou Sumeru, skôr než Egypt postavil Sakkáru, skôr ako ožilo údolie Indu, Duch žil v ľudských telách na vysokej kultúrnej úrovni. Sfinga pozná pravdu. Sme oveľa viac než si myslíme. Zabudli sme.

Kvet Života poznal a pozná všetok život. Všetko živé nielen tu, ale všade vedelo, že je to vzorec stvorenia – cesta dnu, cesta von. Duch nás stvoril podľa tohto obrazu. Vy viete, že je to pravda. Je to zapísané vo vašom tele, vo všetkých vašich telách. Kedysi veľmi dávno sme spadli z veľmi vysokého stavu vedomia a spomienky sa teraz len začínajú vynárať. Zrod nášho staronového vedomia tu na Zemi, nás navždy zmení a vráti nás k uvedomeniu si, že skutočne existuje len jeden Duch.

To čo sa práve chystáte čítať je moja životná cesta cez túto realitu, ako som sa učil o Veľkom Duchu a o vzájomných vzťahoch, ktoré má každý z nás so všetkým živým, nech je to kdekoľvek. Veľkého Ducha vidím v očiach každého a viem, že On/Ona je vo vás. Informácie ktoré vám poskytnem, už máte vo vašom najhlbšom vnútri. Keď ich budete čítať po prvýkrát, môže sa vám zdať, že ste o nich ešte nikdy nepočuli, ale nie je to tak. Sú to pradávne informácie. Môžete si spomenúť na veci, ktoré sú hlboko vo vašom vnútri a mojím želaním je, aby ich táto kniha prebudila, aby ste si dokázali spomenúť kým ste, prečo ste sem prišli a za akým účelom ste tu, na Zemi.

Mojou túžbou je aby táto kniha bola pre váš život požehnaním a umožnila vám nové uvedomenie si seba samých a niečoho o vás čo je veľmi, veľmi staré. Ďakujem vám za to, že ste sa vydali na túto cestu so mnou. Veľmi vás milujem, lebo v skutočnosti sme starí priatelia. Sme Jedno.

Drunvalo


Úvod

Jedným z mojich cieľov, ktoré sledujem prezentáciou tohto diela, je pomôcť ľuďom uvedomiť si určité udalosti, ktoré sa udiali na tejto planéte, alebo sa dejú v súčasnosti, alebo sa majú udiať. Sú to udalosti, ktoré zásadne ovplyvňujú naše vedomie a terajší spôsob nášho života. Uvedomením si súčasnej situácie sa môžeme otvoriť pre možnosť nového vedomia, nového ľudstva rodiaceho sa na Zemi. Okrem toho je mojím, snáď najdrahším, cieľom vnuknúť vám spomienku na to kým skutočne ste a dať vám odvahu na to aby ste priniesli svoj dar tomuto svetu. Pretože Boh dal každému z nás jedinečný talent, ktorý ak je úprimne žitý, zmení fyzický svet na svet z čistého svetla.

Taktiež uvediem matematický a vedecký dôkaz toho ako sme sa dostali sem, ako duchovné bytosti vo fyzickom svete, aby sme presvedčili našu analytickú časť v ľavej mozgovej hemisfére, že existuje len jedno vedomie, jeden Boh a že my všetci sme časťou Jednoty. Je to dôležité, pretože to uvedie do rovnováhy obe strany nášho mozgu. Táto rovnováha otvorí epifýzu(anglicky: pineal gland) a umožní práne, energii životnej sily, vstúpiť do najvnútornejšej časti našej fyzickej bytosti. Vtedy a len vtedy je možná existencia svetelného tela nazývaného Mer-Ka-Ba.

Avšak pochopte prosím, že svedok od ktorého som sa pôvodne naučil tieto informácie nie je sám osebe dôležitý. Informácia by sa mohla vo väčšine prípadov úplne zmeniť na inú informáciu bez ovplyvnenia výsledku. Okrem toho som urobil veľa chýb, pretože teraz som človek. Najzaujímavejšie je, že vždy keď som urobil chybu, viedlo to k hlbšiemu pochopeniu Reality a vyššej pravdy. A tak vám hovorím, ak nájdete chybu pozrite sa hlbšie. Ak začnete preceňovať tieto informácie a lipnúť na nich, tak úplne miniete cieľ tejto práce. To, čo som práve povedal, je pre pochopenie tejto práce rozhodujúce.

Uvediem aj moje osobné skúsenosti, z ktorých mnohé sú podľa bežných svetských noriem výstredné, čo uznávam. Možno nie sú natoľko výstredné podľa noriem pradávneho sveta, ale ste to vy, kto sa musí rozhodnúť či sú pravdivé, alebo sú to len zaujímavé príbehy – alebo či to má vôbec nejaký význam. Počúvajte hlboko vo vnútri svojho srdca, lebo vaše srdce vždy pozná pravdu. Mám v úmysle sa s vami v druhom zväzku podeliť o špeciálne dychové cvičenie, ktoré vám pomôže vrátiť sa do značne vyššieho stavu vedomia, z ktorého sme všetci vyšli. Je to spomienka na dýchanie spojené so svetelným telom Mer-Ka-Ba. Je to jeden z hlavných cieľov tejto práce.

Teraz je na rade krátky príbeh o tom ako došlo k napísaniu tejto knihy. Dočítate sa o anjeloch a tak nezačnem tam, ale radšej s dávnejšími udalosťami. V roku 1985 ma anjeli požiadali o vyučovanie meditácie Mer-Ka-Ba. Najskôr som sa ju naučil v roku 1971 a odvtedy som ju vykonával, ale nechcel som sa stať učiteľom. Môj život bol jednoduchý a naplnený. V podstate som bol v pohode a nechcel som tvrdo pracovať. Anjeli povedali, že ak je niekomu dané duchovné poznanie, musí sa s ním podeliť. Povedali, že je to zákon tvorenia.

Vediac, že majú pravdu, na jar 1985 som otvoril prvú triedu pre verejnosť. Od roku 1991 sa moje kurzy zapĺňali a prepĺňali stovkami ľudí zapísaných v poradovníku. Nevedel som ako sa dostať ku každému kto mal záujem o tieto informácie. Vlastne som ani nemohol. A tak som sa v roku 1992 rozhodol vydať video z jedného môjho kurzu a nechať ho šíriť svetom.

Za menej ako jeden rok začalo ísť na dračku, ale vyskytol sa vážny problém. Väčšina ľudí, ktorí sledovali videá, nemohla pochopiť to čo v nich bolo zobrazované, pretože to presahovalo súvislosti a obsah ich duchovného pochopenia. V štáte Washingtnon som urobil prednášku pre 90 ľudí, ktorí videli videokazety, ale neboli na žiadnom z mojich kurzov. Vtedy som pochopil, že iba 15 percent z nich skutočne vedelo ako žiť meditáciu len na základe pokynov z videokaziet. Nefungovalo to. Osemdesiatpäť percent bolo z pokynov zmätených a nerozumelo im.

Videopásky som okamžite stiahol z predaja. Avšak nezastavilo to obchodovanie s videom. Ľudia chceli informácie a tak začali existujúce kazety rozdávať, predávať, alebo požičiavať ľuďom na celom svete. Podľa odhadu bolo v roku 1993 na svete približne 100 000 kolekcií týchto pások.

Došlo k rozhodnutiu. Rozhodli sme, že jediný spôsob ako môžeme byť zodpovední za tieto informácie je, že pri divákovi videopások musí byť školená osoba. „Školená“ znamená, že sme určitú osobu dôkladne naučili poznať a žiť Mer-Ka-Ba. Táto osoba mohla potom ústne učiť iných. Takto sa zrodil program pomocníkov Kvetu Života (anglicky: The Flower of Life facilitator program). Teraz je vyškolených viac ako 200 pomocníkov v minimálne 33 krajinách. A tento systém fungoval veľmi dobre.

Teraz sa veci znova menia. Ľudia začínajú chápať vyššie vedomie, jeho hodnotu a idey. Cítime, že teraz je doba na uvoľnenie tejto knihy pre široké publikum, ktoré už je pripravené. Kniha má tú výhodu, že jej čitatelia môžu venovať viac času podrobnému štúdiu kresieb a fotografií. A budú v nej aj priebežne aktualizované informácie, ako napríklad:

Aktualizácia: Časy sa určite menia! Podľa časopisu American Demo’ graphics spoločnosti Dow Jones Company, Inc. z februára 1997, desaťročné vedecké bádanie odhalilo, že v súčasnosti sa v Amerike a v západnom svete rodí úplne nová kultúra. Niektorí nazývajú túto novú kultúru New Age, ale v rôznych krajinách má rôzne mená.

Na základe našich skúseností si myslíme, že je to kultúra rodiaca sa na celom svete. Je to kultúra hlboko veriaca v Boha, rodinu, deti, ducha, Matku zem, zdravé životné prostredie, ženskosť, čestnosť, meditáciu, život na iných planétach a jednotu všetkého života. Členovia tejto novej kultúry sú podľa tejto štúdie presvedčení, že ich je málo a sú rozptýlení. Avšak na veľké prekvapenie všetkých prieskum ukázal, že medzi „nich“ patrí každý štvrtýdospelý človek v Amerike – neuveriteľných 44 miliónov dospelých. Deje sa tu niečo úžasné. Teraz, keď si finančníci uvedomujú tento obrovský nový trh, tak sa stavte, že veci sa zmenia. Všetko, od filmov a obsahu televízneho vysielania, cez využívanie energie, jedlo ktoré jeme až po mnoho iného, bude ovplyvnené. Dokonca sa môže prípadne zmeniť samotná naša interpretácia Reality. Vy nie ste sami. A už nepotrvá dlho kým nebude táto skutočnosť zrejmá všetkým.

Odvtedy čo sa anjeli po prvýkrát zjavili v roku 1971, držal som sa ich vedenia. Platí to dodnes. Anjeli mi venovali meditáciu Mer-Ka-Ba. Ale dôležitá je práve táto meditácia a nie prezentované informácie. Informácie nás len majú priviesť do určitého stupňa jasnosti, aby sme mohli vstúpiť do špecifického stavu vedomia.

Pochopte, že keď som získaval vedecké informácie v počiatočných rokoch 1971 až 1985, myslel som si, že to bolo pre môj osobný rast. Keď som si prečítal vedecký článok alebo časopis, mohol som ho odmietnuť neuvedomujúcc si, že v budúcnosti budem musieť dokázať to čo som povedal. Väčšinu článkov som si vštepil do pamäti, ale nie všetky. Avšak tieto informácie sa musia dostať von. Ty, čitateľ, si o ne dôrazne žiadal. Preto vždy keď budem môcť, tak svoje tvrdenia podložím, ale niektoré dôkazy sa stratili, aspoň nateraz.

Okrem toho časť informácií nie je z vedeckých zdrojov, ale od anjelov a z interdimenzionálnej komunikácie. Sme si vedomí toho, že je nutné oddeliť „poctivú vedu“ od zdroja, ktorý považujeme za mentálny. Vedci sa boja o svoju dôveryhodnosť. Na okraj by som rád pripomenul, že je to niečo podobné ako keby muž povedal žene, že ich city nie sú skutočné a že jedine logika je pravá a skutočná, že sa musia držať logiky. Prirodzene, ona pozná inú cestu. Je to samotná cesta života. Život plynie. Nemá žiadnu „mužskú logiku“, ale je rovnako pravdivý. Verím obom, v rovnováhe.

Ak si viete predstaviť osobu používajúcu na skúmanie Reality vedecké aj mentálne schopnosti, prišli ste na správne miesto. Aby ste mali jasno, tak vždy keď to bude možné, budem rozlišovať medzi týmito dvomi typmi zdrojov. To znamená, že na to aby ste zistili či sú tieto informácie pravdivé vo vašom svete, budete musieť ísť do svojho vnútra. Ak sa vám niečo nezdá, odvrhnite to a pokračujte. Ak sa vám to pozdáva, prežite to a sledujte či je to naozaj pravda. Ale podľa mňa myseľ nebude nikdy skutočne poznať Realitu, pokým sa nespojí so srdcom. Muž so ženou sa vzájomne dopĺňajú.

Pri čítaní tejto knihy, budete mať dve možnosti: Môžete vychádzať z ľavej hemisféry, vašej mužskej stránky, robiť si poznámky a opatrne hľadať logiku v každom kroku. Alebo môžete vychádzať z pravej hemisféry, vašej ženskej stránky, len sa uvoľnite a nepremýšľajte – preciťujte, sledujte to ako film – uvoľnene a nie kŕčovito. Obe tieto cesty budú fungovať. Záleží len na vás.

Nakoniec som musel pri príprave tejto knihy urobiť ďalšie rozhodnutie. Mali by byť zverejnené záverečné etapy samotnej meditácie Mer-Ka-Ba? Stále si myslím, že najlepší je osobný kontakt s učiteľom. Preskočili by ste do záverečných fáz tibetského Buddhizmu po prečítaní jednej knihy? Rozhodol som, že bude poskytnuté všetko až po video z roku 1993, s predpokladom, že opatrne vojdete do Mer-Ka-Ba a predsa len vyhľadáte pomocníka Kvetu Života. Tieto informácie budú poskytnuté na konci druhého dielu. Po napísaní týchto poznámok sme sa naučili ešte mnohé, a to je možné odovzdať len ústne, alebo empiricky.

Dôvodom prečo poskytujem kompletné informácie je skutočnosť, že v súčasnosti je minimálne sedem ďalších autorov, ktorí v určitej forme túto prácu už vydali. Niektorí ju prevzali doslova slovo za slovom, niektorí ma parafrázovali a niektorí použili moje predlohy a kresby z posvätnej geometrie. Niektorí si vyžiadali povolenie, ale niektorí nie. Ale v konečnom dôsledku sú informácie vonku. Značná časť bola skreslená. Vedzte prosím, že nechcem chrániť seba, ale som zodpovedný za integritu tejto práce. Tieto informácie patria vesmíru a nie mne. Mám záujem len o čistotu informácií a aby ste ich jasne chápali.

Presné pokyny na meditáciu sú na Internete [www.floweroflife.com], ale nie je tam pravdaže skryté poznanie. To je dané skúsenosťami. Musíte ho zažiť. Na Internete sú aj informácie o ktorých sa tvrdí, že pochádzajú odo mňa, aj v prípade ak to tak nie je. Šíria sa tiež informácie o Kvete Života, ktoré sú nesprávne, alebo zastaralé. Dúfajme, že toto dielo urobí jasno v tom čo bolo zamaskované, alebo skreslené. Chápem, že títo ľudia sa nechali viesť svojím srdcom pri hľadaní pravdy, ale ja mám stále zodpovednosť voči vám.

Preto aby bolo jasno a veci sa dostali na správnu mieru, píšem túto knihu pre vás všetkých, ktorí si úprimne želáte pochopiť a spoznať pravdu.

S láskou a úctou, Drunvalo MelchizedekKapitola prvá:
Spomienky na našu dávnu minulosť

Ako pád Atlantídy zmenil našu Realitu
O niečo menej ako pred 13 000 rokmi sa v dejinách našej planéty udialo niečo veľmi dramatické, niečo čo sa chystáme podrobne preskúmať, pretože to čo sa stalo v minulosti, ovplyvňuje teraz každý aspekt nášho života. Všetko čo každodenne prežívame, vrátane špeciálnej techniky ktorú používame, prepukajúcich vojen, jedál ktoré jeme a dokonca spôsob akým vnímame život, je priamy dôsledok určitej postupnosti udalostí, ktoré sa udiali na konci éry Atlantídy. Následky týchto dávnych udalostí úplne zmenili spôsob ako žijeme a interpretujeme Realitu.

Všetko je spojené! Je len jedna realita a jeden Boh, ale je veľa, veľa spôsobov ako interpretovať jednu Realitu. Vlastne počet spôsobov interpretácie Reality je skoro nekonečný. Existujú určité reality, na ktorých sa dohodli mnohí ľudia a tieto reality sa nazývajú úrovne vedomia. Z dôvodov, ku ktorým sa ešte dostaneme, existujú špeciálne reality, na ktoré sa zameriavajú obrovské množstvá ľudí, medzi ktoré patrí aj realita ktorú práve teraz prežívate vy aj ja.

Kedysi sme žili na Zemi na veľmi vysokej úrovni vedomia, ktorá ďaleko presahovala všetko čo si teraz vieme predstaviť. Ťažko si dokonca vieme predstaviť kde sme kedysi boli, pretože to kým sme vtedy boli je príliš vzdialené od toho kým sme teraz. Kvôli zvláštnym udalostiam, ktoré sa udiali medzi 16 000 a 13 000 rokmi, ľudstva spadlo z tohto veľmi vysokého miesta cez mnohé dimenzie a harmonické, s neustále sa zvyšujúcou hustotou, pokým sme nedosiahli práve toto miesto, ktoré nazývame tretia dimenzia na planéte Zem, moderný svet.

Počas pádu – a bolo to ako pád – sme sa nachádzali v neovládateľnej špirále vedomia pohybujúceho sa nadol cez dimenzie vedomia. Boli sme neovládateľní a veľmi sa to podobalo na pád priestorom. Keď sme prišli sem do tretej dimenzie, udiali sa isté špeciálne zmeny.


Obr. 1-1. Pole v tvare tetrahedronovej hviezdy, ktoré obklopuje každého z nás a trojrozmerná Dávidova hviezda

Boli to fyziologické zmeny a zmeny v našom pôsobení v Realite. Najdôležitejšia zmena sa týkala spôsobu dýchania prány, čo je Hinduistické slovo pre životnú energiu tohto vesmíru. Pre naše prežitie je prána dôležitejšia ako vzduch, voda, jedlo, alebo iné látky a spôsob akým dostávame túto energiu do svojich tiel má zásadný vplyv na naše vnímanie Reality.

V dobách Atlantídy a predtým, spôsob nášho dýchania prány priamo súvisel s elektromagnetickými energetickými poliami, ktoré obklopujú naše telá. Všetky formy energie v našich telách sú geometrické a energetická forma, s ktorou budeme pracovať má tvar tetrahedrónovej hviezdy, ktorá pozostáva z dvoch prepletených tetrahedrónov [Obr. 1-1]. Iný spôsob ako si ju predstaviť je trojrozmerná Dávidova hviezda.

Vrchol tetrahedrónu, ktorý je orientovaný nahor, končí vo vzdialenosti jednej dlane nad hlavou. Vrchol tetrahedrónu, ktorý je orientovaný nadol, končí vo vzdialenosti jednej dlane pod chodidlami. Z horného vrcholu do dolného vedie spojovacia trubica, ktorá prechádza cez hlavné energetické centrá, alebo čakry. Priemer tejto trubice je, pre vaše telo, rovný priemeru kružnice, ktorú dostanete spojením prostredníka s palcom. Vyzerá ako žiarivka, až na to, že má kryštalickú štruktúru na oboch koncoch, ktoré vchádzajú do vrcholov tetrahedrónovej hviezdy.

Pred pádom Atlantídy sme presúvali pránu súčasne hore aj dolu touto trubicou a tieto dva prúdy prány sa stretli v jednej z čakier. Ako a kde konkrétne sa prána križuje, bolo vždy dôležitým aspektom tejto starodávnej vedy, ktorá je stále skúmaná v celom vesmíre.

Ďalším dôležitým bodom ľudského tela je epifýza, nachádzajúca sa takmer v strede hlavy a ktorá je významným faktorom vedomia. Táto žľaza degenerovala z jej pôvodnej veľkosti porovnateľnej s pingpongovou loptičkou, na súčasné rozmery sušeného hrášku, pretože sme ju už veľmi dávno zabudli používať – ak ju nepoužívate, prídete o ňu.

Energia prány kedysi prúdila cez stred epifýzy. Podľa Jacoba Liebermana, autora knihy „Light, the Medicine of the Future“ („Svetlo – liek budúcnosti“), táto žľaza vypadá ako oko a po istej stránke aj doslova je očnou buľvou. Je guľatá a na jednej časti má otvor. V tomto otvore sa nachádza šošovka na zaostrenie svetla. Je dutá a vo vnútri má receptory citlivé na farby. Jej hlavné zorné pole – hoci to nebolo vedecky dokázané – smeruje hore, smerom k nebu. Rovnako ako vaše oči môžu vidieť maximálne v 90 stupňovom uhle voči smeru kde sú otočené, aj epifýza môže „hľadieť“v rozsahu 90 stupňov od jej základnej orientácie. Tak ako sa nemôžeme pozerať na temeno svojej hlavy, epifýza nemôže hľadieť dole na Zem.

Vo vnútri epifýzy – dokonca aj v jej scvrknutej forme – je skrytá posvätná geometria a pochopenie toho ako vlastne bola vytvorená Realita. Je to tam všetko, v každej jednej osobe. Ale toto pochopenie nám teraz nie je prístupné, pretože pri Páde sme stratili pamäť a bez našich spomienok sme začali dýchať inak. Namiesto prijímania prány cez epifýzu a jej cirkuláciu nahor a nadol našou centrálnou trubicou, začali sme vdychovať nosom a ústami. To spôsobilo obchádzanie epifýzy pránou, následkom čoho sme začali vidieť veci úplne iným spôsobom, prostredníctvom inej interpretácie (ktorá sa nazýva uvedomovanie si dobra a zla, alebo polaritné vedomie) Jednej Reality. Výsledkom tohto polaritného vedomia je naša predstava, že sa nachádzame vo vnútri tela, pozeráme sa von a akýmsi spôsobom sme oddelení od toho čo je „vonku“. Je to púha ilúzia. Zná sa to byť skutočné, ale na tejto predstave nie je ani kúsok pravdy. Je to púhy pohľad na realitu, ktorý máme v tomto upadnutom stave.

Nech sa napríklad stane čokoľvek, nie je to zlé, pretože Boh riadi stvorenie. Ale z istého hľadiska, v polaritnom videní, pri pohľade na planétu a na to ako sa vyvíja, sme nemali spadnúť sem dole. Pri normálnom priebehu evolúcie by sme tu nemali byť. Stalo sa nám niečo, čo sa nemalo stať. Mohli by ste povedať, že sme prešli premenou, mutáciou – boli poškodené naše chromozómy. A tak je Zem už takmer 13 000 rokov v stave najvyššej pohotovosti a množstvo bytostí a úrovní vedomia spolupracuje na tom aby vymysleli ako nás dostať späť na cestu (DNA), na ktorej sme boli predtým.

Dôsledkom tohto „nesprávneho“ pádu vedomia a následných snáh dostať nás späť na dráhu je, že došlo k niečomu naozaj dobrému – niečomu neočakávanému, niečomu úžasnému. Bytosti z celého vesmíru, ktoré sa nám pokúšali pomôcť v našich problémoch, v snahe prispieť, iniciovali rôzne experimenty na nás, niektorí legálne a niektorí bez povolenia. Jeden z týchto experimentov vedie ku scenáru o ktorom si nikto nikdy ani nepomyslel, že by sa mohol stať skutočnosťou, okrem jednej osoby z istej dávno minulej kultúry.
Mer-Ka-Ba

V tomto príbehu je ešte jeden dôležitý faktor, na ktorý sa chceme sústrediť. Pred trinásťtisíc rokmi sme si uvedomovali niečo čo sa nás týkalo, na čo sme odvtedy celkom zabudli: Energetické polia okolo našich tiel je možné určitým spôsobom aktivovať a tento spôsob aktivácie súvisí aj s dýchaním. Tieto polia sa kedysi otáčali okolo našich tiel takmer rýchlosťou svetla, ale po Páde sa začali spomaľovať, až ich rotácia celkom ustala. Ak sa toto pole znova aktivuje a začne sa otáčať, nazýva sa Mer-Ka-Ba. Využitie Mer-Ka-By v tejto Realite nemá obdobu. Dáva nám rozšírené uvedomenie si toho kým sme, spája nás s vyššími úrovňami vedomia a obnovuje spomienky na nekonečné možnosti našej bytosti.

Správne sa otáčajúce Mer-Ka-Ba má, v závislosti na výške človeka, priemer 15 až 18 m. Rotáciu otáčajúceho sa Mer-Ka-Ba je možné zobraziť na monitore počítača pomocou patričných prístrojov a vzhľadovo je identické s tepelným obalom galaxie snímaným v infračervenom spektre [Obr. 1-2] – ide o rovnaký základný tvar ako tradičný lietajúci tanier.


Obr. 1-2. Snímka Sombrérovej galaxie v infračervenej oblasti spektra, ktorá zobrazuje jej tepelný obal.

Slovo Mer-Ka-Ba je zložené z troch kratších slov: Mer, Ka a Ba, ktoré tak ako ich používame, pochádzajú zo starobylého Egypta. V iných kultúrach malo tvar merkabah, merkaba a merkavah. Vyslovuje sa viacerými spôsobmi, ale vo všeobecnosti ho môžete vyslovovať tak akoby boli tieto tri slabiky samostatné, s rovnakým dôrazom na každú z nich. Mer sa vzťahuje na určitý druh svetla, ktoré bolo v Egypte známe len v Devätnástej dynastii. Bolo ho možné vidieť ako svetelné polia rotujúce proti sebe v tom istom priestore a ktoré sa vytvárajú pomocou istých dýchacích techník. Ka sa týka samostatného ducha a Ba sa týka spôsobu akým duch vyhodnocuje jeho vlastnú realitu. V našej realite je Ba zvyčajne definované ako telo, alebo fyzická realita. V iných realitách, kde duchovia nemajú telá, sa Ba vzťahuje na ich poňatie a interpretáciu reality.

Takže Mer-Ka-Ba je protibežne sa otáčajúce svetelné pole, ktoré ovplyvňuje ducha aj telo. Je to dopravný prostriedok, ktorý môže presunúť ducha a telo (alebo interpretáciu reality dotyčného človeka) z jedného sveta, alebo dimenzie, do iného sveta, alebo dimenzie. V skutočnosti predstavuje Mer-Ka-Ba oveľa viac ako toto, pretože môže tvoriť realitu a taktiež prechádzať cez reality. Pre naše účely sa však zameriame predovšetkým na aspekt interdimenzionálneho dopravného prostriedku (Mer-Ka-Vah znamená v Hebrejčine koč), ktorý nám pomôže vrátiť sa do nášho pôvodného vyššieho stavu vedomia.
Návrat do nášho pôvodného stavu

Aby bolo jasno, návrat do nášho původného stavu je prirodzený proces, ktorý môže byť jednoduchý, alebo náročný, podľa našich predstáv. Avšak, nestačí venovať sa len technickým záležitostiam Mer-Ka-Ba, ako je napríklad náprava spôsobu dýchania, alebo mentálne si uvedomiť nekonečné spojenia so všetkými vzorcami života. Minimálne jeden ďalší činiteľ je ešte dôležitejší ako samotné Mer-Ka-Ba. A je ním pochopenie božej lásky, jej uvedomenie si a žitie. Pretože práve božia láska, niekedy označovaná ako bezvýhradná láska, je základným činiteľom, ktorý umožňuje aby Mer-Ka-Ba bolo živým svetelným poľom. Bez božej lásky je Mer-Ka-Ba len stroj a tento stroj bude mať obmedzenia, ktoré duchu čo ho vytvoril, za žiadnych okolností nedovolia vrátiť sa domov a dosiahnuť najvyššie úrovne vedomia – oblasť kde nie sú žiadne úrovne.

Na to aby sme sa dostali za hranice určitej dimenzie, musíme žiť a vyjadrovať bezvýhradnú lásku. A svet rýchlo smeruje do tejto vyššej oblasti. Odchádzame z oblasti odlúčenia, v ktorej sme sa videli vo vnútri tela a pozerali sa z neho von. Tento pohľad čoskoro nebude skutočnosťou a bude nahradený iným pohľadom na realitu, v ktorom budeme cítiť a poznať absolútnu jednotu so všetkým živým; a na našej ceste domov bude tento pocit neustále rásť na každej úrovni s našim postupom nahor.

Neskôr preskúmame špeciálne spôsoby otvárania srdca – aby sme rozdúchali milosrdnú, bezvýhradnú lásku a aby ste mali priamu skúsenosť. Ak dovolíte aby sa to stalo, odhalíte o sebe veci o ktorých ste predtým nevedeli.
Milý čitateľ: Na kurzoch sa vykonávajú postupy, ktoré nie je možné reprodukovať na kazetách, ani v tejto knihe, pretože sú empirické (vychádzajú zo zážitkov). Sú rovnako dôležité ako vedomosti, pretože bez nich sú vedomosti bezcenné. V tejto dobe môžeme tieto skúsenosti odovzdávať iba ústne na kurzoch. Ale v budúcnosti sa to môže zmeniť.
Vyššia, všetko zahŕňajúca Realita

Ďalší prvok na ktorý sa sústredíme má veľa mien, ale v súčasnosti sa zvyčajne označuje ako vyššie ja. V realite vyššieho ja existujeme okrem tohto sveta aj v iných svetoch. Je toľko dimenzií a svetov, že to takmer prekonáva ľudskú predstavivosť. Tieto úrovne sú veľmi zvláštne a matematické vzťahy, odstup a vlnové dĺžky v nich a medzi nimi sú rovnaké ako vzťahy v hudobných oktávach a v iných aspektoch života. Ale teraz je vaše vedomie, patriace do tretej dimenzie, pravdepodobne odtrhnuté od vašej vyššej stránky a tak si uvedomujete len to čo sa odohráva tu na Zemi. Nie je to norma pre bytosti spočívajúce v prirodzenom, neupadnutom stave. Takou normou je, že tieto bytosti si najskôr uvedomujú niekoľko úrovní súčasne, ako akordy v hudbe, až kým si, tak ako rastú, nezačnú uvedomovať všetko a všade súčasne. Nasledujúci príklad je nezvyčajný, ale ukazuje o čom sa tu hovorí.

Práve teraz komunikujem s niekým, kto si uvedomuje niekoľko úrovní súčasne. Vedci, ktorí ju skúmajú, nevedia čo povedať; nemôžu pochopiť ako to robí. Môže sedieť v izbe, no tvrdí, že sa pozerá z kozmu. Pracovníci NASA ju skúšali a pýtali sa jej či „vidí“ určitú družicu a nech im povie určité informácie, ktoré by mohol zistiť len človek nachádzajúci sa v blízkosti družice. Vymenovala im ich prístroje, čo si myslím, že bolo podľa vedcov nemožné. Povedala, že letela popri družici a jednoducho si ich prezrela. Volá sa Mary Ann Schinfield. Oficiálne je slepá, ale dokáže sa prechádzať po miestnosti a nikto by si nevšimol, že nevidí. Ako to robí?

Prednedávnom mi zatelefonovala a počas nášho rozhovoru sa ma spýtala, či by som nechcel vidieť jej očami. Samozrejme som súhlasil. Po niekoľkých nádychoch sa roztvorilo moje zorné pole a hľadel som na, alebo cez niečo, čo sa javilo ako obrovská obrazovka, ktorá vyplnila moje zorné pole. To čo som uvidel bolo ohromujúce. Zdalo sa, že sa veľmi rýchlo a bez tela pohybujem priestorom. Videl som hviezdy a v tej chvíli sme, Mary Ann a ja vidiaci jej očami, leteli pozdĺž roja komét. Bola veľmi blízko jednej z nich.

Bol to jeden z mojich najreálnejších zážitkov mimo tela. Po obvode tejto obrovskej obrazovky sa nachádzalo zhruba dvanásť alebo štrnásť menších obrazoviek, na ktorých sa premietali veľmi rýchlo sa meniace obrazce. Na jednej z nich, v pravom hornom rohu, sa mihali rýchlo sa pohybujúce obrazce ako napríklad trojuholníky, svetelné gule, kruhy, vlnovky, kríže, štvorce a iné. Táto obrazovka jej ukazovala čo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jej tela. Prostredníctvom týchto zdanlivo nesúvisiacich obrazcov bola schopná „vidieť“. V ľavom dolnom rohu bola iná obrazovka, prostredníctvom ktorej komunikovala s mimozemským životom z našej slnečnej sústavy.

Toto je príklad osoby, ktorá telesne žije na Zemi v tretej dimenzii, ale má spomienky a skúsenosti zo života v iných dimenziách. Tento spôsob prerušenia Reality je nezvyčajný. Ľudia bežne nevidia vnútorné obrazovky, ale hoci si to väčšina z nás neuvedomuje, existujeme v mnohých ďalších svetoch.

Teraz existujete pravdepodobne v piatich, alebo viacerých úrovniach. Aj keď je medzi touto dimenziou a inými dimenziami porucha, keď sa spojíte s vaším vyšším ja, tak túto poruchu opravíte a vy si začnete uvedomovať vyššie úrovne a vyššie úrovne začnú venovať väčšiu pozornosť vám – začína sa komunikácia! Toto spojenie s vyšším ja, je pravdepodobne najdôležitejšia vec aká sa môže vo vašom živote stať – dôležitejšia než pochopenie informácií, ktoré vám poskytnem. Spojenie s vyšším ja je dôležitejšie ako sa naučiť aktivovať Mer-Ka-Ba, pretože ak sa spojíte s vaším Ja, získate absolútne presné informácie ako krok za krokom prechádzať cez ľubovoľnú realitu a ako sa dostať späť domov k plnému uvedomeniu si Boha. Keď sa spojíte so svojím vyšším ja, ostatné sa udeje automaticky. Stále budete musieť žiť svoj život, ale všetko čo budete robiť bude mať veľkú moc a múdrosť, ktoré sa prejavia vo vašich činoch, myšlienkach a pocitoch.

Ako presne sa spojiť so svojím vyšším ja, je niečo čo sa snažia pochopiť mnohí ľudia, vrátane mňa. Mnohí z tých, ktorí si nejakým spôsobom zriadili toto spojenie, často nevedia ako k tomu došlo. V tomto kurze sa pokúsim presne vysvetliť ako sa spojiť s vaším vyšším ja. Urobím čo budem môcť.

Realita ľavej a pravej hemisféry

Do tohoto obrazu náleží ešte jeden prvok. Venujem takmer polovicu nášho času informáciám určeným pre ľavú hemisféru, kde patria geometrie, fakty a ostatné druhy informácií, ktoré by sa mnohým duchovným ľuďom mohli zdať absolútne nepodstatné. Robím to preto, lebo keď sme upadli, rozdelili sme sa na dve – v skutočnosti tri, ale predovšetkým na dve – hlavné zložky, ktoré nazývame mužská a ženská zložka. Pravá hemisféra, ktorá ovláda ľavú stranu nášho tela, je našou ženskou zložkou, aj keď v skutočnosti nie je mužská ani ženská. Tu sa nachádza naša psychická a emocionálna stránka. Táto zložka vie, že je len jeden Boh a všetko spočíva v jednote. Jednoducho pozná pravdu, hoci to nevie vysvetliť. A tak so ženskou stránkou nie je veľa problémov.

Problémy sú s ľavou hemisférou – mužskou stránkou. Kvôli tomu ako je mužský mozog orientovaný – zrkadlový obraz ženského – do popredia v ňom vystupuje logika (viac dominuje), zatiaľ čo ženský mozog má logiku zatlačenú do úzadia (je menej dominantná). Ľavá hemisféra pri pohľade na Realitu neprežíva jednotu. Vidí len rozdelenie a odlúčenie. Z toho dôvodu naša mužská stránka prežíva tu na Zemi ťažké časy. Dokonca naše najvýznamnejšie sväté knihy ako sú Korán, židovská a kresťanská Biblia, rozdelili všetko do protikladov. Ľavá hemisféra cíti, že existuje Boh, ale potom existuje aj diabol – ktorý možno nie je taký silný ako Boh, ale má veľký vplyv. Dokonca aj na Boha sa hľadí na základe duality, ako na jeden pól protikladných síl temna a svetla. (Neplatí to pre všetky sekty týchto náboženstiev. Niektoré z nich vedia, že je len Boh.)

Pokým nie je ľavá hemisféra schopná vidieť jednotu prestupujúcu všetkým a poznať, že naozaj existuje jeden duch, jedna sila, jedno vedomie prestupujúce absolútne všetkým čo existuje – pokým nespozná túto jednotu bez akýchkoľvek pochybností – tak myseľ bude oddelená od seba samej, od svojho celku a od úplnosti svojho potenciálu. Ak sa vyskytne najmenšia pochybnosť ohľadom jednoty, náš aspekt náležiaci do ľavej hemisféry nás stiahne späť a už viac nebudeme môcť kráčať po vode. Zapamätajte si, že Tomáš po Ježišovej výzve chvíľočku išiel po vode, ale jedna bunka na jeho palci na nohe povedala „Počkaj chvíľu, ja to nedokážem“ a Tomáš sa potopil do chladnej vody reality polarít.
Kam smerujeme týmito informáciami

Veľa času venujem tomu aby som vám ukázal, že vo všetkom sa nachádza len jeden obraz. Je len a len jeden obraz, ktorý vytvoril všetko čo je a tento obraz je rovnaký ako obraz ktorý vytvára elektromagnetické pole okolo vášho tela. Geometriu vášho poľa je možné nájsť okolo všetkého – planét, galaxií, atómov a všade inde. Podrobne si obzrieme tento obraz.

Chystáme sa zájsť aj do dejín zeme, pretože to je pre našu súčasnosť veľmi dôležité. Ak nebudeme poznať proces, ktorý nás doviedol do tohto bodu, tak nebudeme môcť pochopiť ako sme sa sem dostali. A tak strávime nemálo času rozprávaním o tom čo sa udialo veľmi dávno. Potom pôjdeme pomaly dopredu, až kým sa nedostaneme k tomu čo sa deje dnes. Všetko spolu súvisí. Po celý čas sa odohráva jedna a tá istá dávna záležitosť. Nikdy to neprestalo.

Tí z vás, ktorí používajú predovšetkým pravú hemisféru, môžu mať tendenciu preskočiť tento materiál určený pre ľavú hemisféru, no napriek tomu je dôležité aby ste vydržali. Duchovné zdravie sa navráti skrze harmóniu.

Keď ľavá hemisféra vidí absolútnu jednotu, začína odpočívať a corpus callosum (zväzok vlákien, ktoré spájajú obe hemisféry) sa otvorí novým spôsobom, ktorý dovolí splynutie oboch strán mozgu. Spojenie medzi ľavou a pravou hemisférou sa rozširuje, spúšťa sa tok, odovzdávajú sa informácie tam a späť a protikladné strany mozgu sa začínajú zjednocovať a synchronizovať. Ak by ste boli pripojení na zariadenie s bio-feedbackom, tak by ste mohli vidieť, že sa to naozaj deje. Tento dej aktivizuje epifýzu inak a dovoľuje, aby vaša meditácia aktivovala svetelné telo Mer-Ka-Ba. Vtedy sa môže realizovať celý proces regenerácie a obnovy našich predošlých vyšších úrovní vedomia. Je to proces rastu.

Ak študujete nejaké iné duchovné cvičenie, tak na to aby ste začali pracovať s Mer-Ka-Ba nemusíte s tým prestať – len ak pravdaže váš učiteľ nechce miešať tradície. Keď sa Mer-Ka-Ba roztočí, tak meditácie založené na pravde môžu byť mimoriadne užitočné, pretože pozorovateľné výsledky sa môžu dostaviť veľmi rýchlo. Až kým nenadobudnete úplnú istotu, tak budem opakovať: Svetelné telo Mer-Ka-Ba nie je v rozpore so žiadnou meditáciou, alebo náboženstvom, ktoré zastáva vieru v jediného Boha.

Až dosiaľ sme vraveli len o abecede duchovnosti. Toto sú len začiatočné kroky. Ale tieto prvé kroky sú tie najdôležitejšie, ktoré poznám.

Vašej ľavej hemisfére sa možno budú všetky tieto informácie veľmi páčiť a uchová si ich v elegantne označených priečinkoch. To je skvelé. Alebo sa môžete uvoľniť a čítať to ako dobrodružný, napínavý, alebo fantastický príbeh. Avšak budete to čítať pretože podstatné je, že túto knihu čítate a dozviete sa to čo sa máte dozvedieť.

A tak teda v duchu jednoty vykročme spolu na túto výskumnú cestu.

Odmietnutie predstáv našich rodičov

Mnohé idey, ktorým dnes veríme a „fakty“, ktoré nás učili v škole, nie sú celkom pravdivé a začínajú si to uvedomovať ľudia na celom svete. Samozrejme že tieto predstavy boli zväčša považované za správne v dobe keď ich učili, ale potom sa koncepcie a idey zmenili a ďalšia generácia sa učila iné pravdy.

Napríklad predstava o atóme sa za posledných deväťdesiat rokov dramaticky zmenila toľkokrát, že teraz už v skutočnosti netrvajú na žiadnom modeli. Používajú jeden, ale s vedomím, že môže byť nesprávny.

Kedysi sa predpokladalo, že atóm sa podobá melónu a elektróny sú ako jeho semienka. Naozaj vieme veľmi málo o Realite, ktorá je vôkol nás. Kvantová fyzika nám ukazuje, že osoba vykonávajúca určitý experiment ovplyvňuje jeho výsledok. Inými slovami, vedomie dokáže svojimi predstavami ovplyvniť výsledok experimentu.

Existujú aj iné naše stanoviská, ktoré považujeme za správne, ale ktoré vôbec nemusia byť pravdivé. Jednou z predstáv, ktoré sa uchovávajú už veľmi dlho je, že naša planéta je jediná na ktorej existuje život. V našom srdci sŕdc vieme, že to nie je pravda, ale v modernej dobe táto planéta nepripustí túto skutočnosť aj napriek tomu, že jestvujú zrejmé dôkazy pozorovania UFO, ktoré už viac než päťdesiat rokov neustále prichádzajú z celého sveta. V hocičo iné okrem UFO by sa už verilo a svet by to uznal. Preto sa pozrieme na dôkaz ktorý predpokladá, že vo vesmíre existuje vyššie vedomie a to nielen vo hviezdach, ale snáď práve tu na Zemi.

Ešte poznámka na okraj. Odporúčam vám pozrieť si dva videoprogramy vysielané televíznou stanicou NBC a ktoré moderoval Charlton Heston: „The Mysterious Origins of Man“ („Tajomné počiatky človeka“) a „The Mystery of Sphinx“ („Tajomstvo sfingy“). Obe distribuuje BC Video na čísle –800-508-0558.
Zhromažďovanie anomálií

Kmeň Dogonov, Sírius B a delfínie bytosti

Táto kresba [Obr. 1-3] je vskutku zvláštna. Informácie v nej pochádzajú z knihy o Síriu, The Sirius Mystery (Mystérium Síria) od Roberta Templeho. Dozvedel som sa, že mal desať až dvanásť rôznych objektov, z ktorých si mohol vybrat, pričom všetky by viedli k rovnakému záveru, ale z úplne iného uhla pohľadu. Som rád, že si vybral práve tento, pretože sa týka ďalšej stránky toho o čom budeme rozprávať.

Obr.1-3. Dogonská kresba, alebo Nommo - hrdina tejto významnej kultúry, ktorý priniesol na Zem civilizáciu. Pretože na kresbách sú znázornené obe oči, predpokladá sa, že sú to pôdorysy, čo znamená, že chvost je skôr protibežný (ako u delfínov) ako laterálny, čo je prípad rýb. Jasne je znázornená vodná hladina, ktorá naznačuje, že Nommo dýcha vzduch. Táto kresba je prevzatá z austrálskeho časopisu Simply Living.

Robert Temple bol jedným z prvých ľudí, ktorí odhalili niektoré skutočnosti – hoci vedci to vedia už dávno – o africkom kmeni z blízkosti Timbuktu, ktorý sa volá Dogoni. Tento kmeň má k dispozícii informácie, ktoré by podľa našich súčasných štandardov prosto nemohli mať. Ich informácie rúcajú našu predstavu, že sme sami.

Viete, v krajine Dogonov je jaskyňa, ktorá zasahuje hlboko do hory a v tejto jaskyni sú nástenné maľby staré viac než 700 rokov. Jeden zvláštny človek, svätý muž ich kmeňa, sedí pred touto jaskyňou a chráni ju. Je to jeho celoživotná práca. Ostatní mu poskytujú stravu a starajú sa oňho, ale nikto sa ho nemôže dotknúť ani sa k nemu priblížiť. Keď zomrie, tak ho nahradí ďalší svätý muž. V tejto jaskyni sú úžasné kresby a čiastočky informácií.

Chystám sa vám povedať o dvoch takýchto čiastočkách – a sú to len dve z mnohých.

Predovšetkým sa odvolávame na najjasnejšiu hviezdu na oblohe (s magnitúdou 1.4) – Sírius, ktorý sa teraz nazýva Sírius A. Ak sa pozriete na pás Oriona, tie tri hviezdy v rade a ich spojnicu predĺžite doľava, uvidíte veľmi jasnú hviezdu, ktorou je Sírius A. Ak ju predĺžite doprava do dvojnásobnej vzdialenosti ako k Síriu, uvidíte Plejády. Informácie v jaskyni Dogonov výslovne ukázali ďalšiu hviezdu otáčajúcu sa okolo Síria. Dogoni sú veľmi svojrázni, pokiaľ ide o túto hviezdu. Vravia, že je veľmi, veľmi stará, veľmi malá a je vytvorená z niečoho čo nazývajú „najťažšia hmota vo vesmíre“ (čo je takmer, ale nie úplne správne). A vravia, že táto malá hviezda obehne okolo Síria za „takmer päťdesiat rokov“. V roku 1862 astronómovia potvrdili existenciu bieleho trpaslíka - Síria B a len pred pätnástimi až dvadsiatimi rokmi potvrdili ostatné informácie.

Hviezdy sa veľmi podobajú ľuďom. Sú živé, majú svoju povahu a tak ako my, aj mnoho vlastností. Podľa vedy majú svoje štádiá rastu. Začínajú ako vodíkové slnká, ako je naše, v ktorých sa pri termonukleárnej reakcii spájajú dva atómy vodíka a produkujú hélium. Tento proces vytvára všetok život a svetlo na tejto planéte.

S ďalším dospievaním hviezdy nastupuje iný termonukleárny proces – héliový proces – pri ktorom sa spájajú tri atómy hélia a vytvárajú uhlík. Tento proces rastu prechádza rôznymi etapami, až kým sa nedostane na určitú úroveň tabuľky prvkov, kedy sa končí život hviezdy. Podľa toho čo vieme, tak na konci svojho života má dve základné možnosti. Nové poznatky o pulzaroch a magnetaroch1 ponúkajú ďalšie možnosti. Za prvé môže vybuchnúť ako supernova a zostane z nej obrovský vodíkový mrak, ktorý slúži ako liaheň pre stovky nových hviezdičiek. Za druhé sa môže prudko zväčšiť na červeného obra v obrovskom výbuchu, ktorý pohltí všetky jej planéty – spáli ich a zničí celý planetárny systém a takto zväčšená zostane veľmi dlho. Potom sa pomaly zrúti do malej starej hviezdy nazývanej biely trpaslík.

Vedci zistili, že okolo Síria obieha biely trpaslík, čo presne zodpovedá tvrdeniam Dogonov. Potom vedci skúmali koľko váži, aby zistili či je to skutočne „najťažšia hmota vo vesmíre“. Z pôvodných výpočtov, ktoré boli vykonané pred asi dvadsiatimi rokmi vyplynulo, že váži približne 5 540 ton na meter kubický (2 000 libier na palec kubický). To ju určite kvalifikovalo medzi ťažkú hmotu, ale vedci teraz vedia, že to bol veľmi opatrný odhad. Najnovší odhad je približne 91,5 miliárd ton na meter kubický (1,5 milóna ton na palec kubický)! Rozhodne sa zdá sa, že by to mohla byť najťažšia hmota vo vesmíre, ak odhliadneme od čiernych dier. Znamená to, že ak by ste mali meter kubický hmoty z tohoto bieleho trpaslíka, ktorý sa teraz volá Sírius B, vážil by zhruba 91,5 miliárd ton a prenikol by cez všetko na čo by ste ho postavili. Vydal by sa smerom do stredu zeme a dlho by kmital okolo zemského jadra, tam a späť, až kým by ho v strede Zeme nezastavilo trenie.

Navyše keď kontrolovali spôsob otáčania Síria B okolo väčšieho Síria A zistili, že je to 50,1 roka. V žiadnom prípade to nemôže byť zhoda okolností! Je to príliš tesné, príliš presné. Avšak ako starobylý primitívny kmeň poznal také podrobné informácie o hviezde, ktoré bolo možné zistiť len v dvadsiatom storočí?

Ale to je len časť ich informácií. Vedeli aj o všetkých planétach našej slnečnej sústavy, vrátane Neptúna, Pluta a Uránu, ktoré sme objavili v nedávnej dobe. Vedeli aj o červených a bielych krvinkách a mali všetky možné informácie o fyziológii ľudského tela, ktoré sme zistili len prednedávnom. Toto všetko od „primitívneho“ kmeňa!

Prirodzene, že bol vyslaný vedecký tím, ktorý sa mal Dogonov opýtať odkiaľ to všetko vedia. Nuž, od týchto výskumníkov to bola pravdepodobne veľká chyba, pretože ak by sa zmierili s tým, že Dogonovia naozaj majú tieto informácie, potom by samozrejme museli prijať aj to ako ich získali. Keď sa opýtali „Ako ste sa to naučili?“, Dogonovia odvetili, že im to ukázali kresby na stenách ich jaskyne. Tieto kresby znázorňujú lietajúci tanier – vyzerá presne ako tento veľmi známy útvar – zostupujúci z oblohy a pristávajúci na troch nohách. Potom ukazuje ako bytosti nachádzajúce sa v lodi robia do zeme veľkú jamu, napĺňajú ju vodou, vyskakujú z lode do vody a vynárajú sa nad hladinu. Tieto bytosti sa veľmi podobajú na delfíny. Vlastne možno aj boli delfínmi, ale nie sme si tým istí. Potom sa začali dorozumievať s Dogonmi. Opísali odkiaľ prišli a dali Dogonom všetky tieto informácie.

Toto povedali Dogonovia. Vedci tam len sedeli. Nakoniec povedali, „Ále, nepočuli sme o tom“. Pretože to nezapadalo do ničoho z toho o čom si mysleli, že poznajú, tak tieto informácie zamietli niekde pod koberec v svojich mysliach. Väčšina ľudí, vrátane vedcov, sa nevie vysporiadať s týmto druhom faktov. Objavilo sa množstvo takýchto informácií, s ktorými jednoducho nevieme čo robiť. Pretože nevieme nájsť spôsob ako tieto nezvyčajné informácie začleniť do toho o čom si myslíme, že už poznáme, tak to jednoducho zastrčíme niekde preč – lebo viete, že ak si to ponecháte, tak teórie nebudú fungovať.

Obr. 1-4. Dve lineárne extenzie, ktoré reprezentujú otáčanie Síria B okolo Síria A. Ľavý graf vychádza z dogonských kresieb. Projekciu vpravo vypočítal Roberte Temple

Tu je iná záležitosť o ktorej Dogonovia vedeli. Táto malá kresba bola na stenách [Obr. 1-4], ale vedci nevedeli čo s tým… až kým počítače nevypočítali dráhy Síria A a Síria B. Táto vzorka z dogonskej jaskyne je totožná s dráhou ktorú opisuje Sírius B okolo Síria A pri pohľade zo Zeme – v špecifickom časovom úseku o ktorom sa zdá, že platí pre obdobie rokov 1912 až 1990. Delfíny, alebo čímkoľvek tieto bytosti sú, poskytli Dogonom tento priebeh týkajúci sa súčasnosti minimálne pred 700 rokmi!

Keď sa to teraz predo mnou odhalilo zistil som, že roky 1912 a 1990 boli veľmi dôležité. V skutočnosti obdobie medzi týmito rokmi bolo asi jedným z najdôležitejších období v dejinách Zeme vôbec. Podrobnejšie sa k tejto téme vyjadrím neskôr, ale v skratke, v roku 1912 sa začali pokusy s cestovaním v čase a boli vykonávané pokusy medzi mimozemskými šedivákmi (Greys) a ľuďmi. (Vysvetlíme to neskôr.) A rok 1990 bol prvým rokom s dokončenou mriežkou vzostupu na našej planéte. A v tomto období sa udialo veľa iných vecí. Fakt, že dogonské nástenné maľby zdôraznili toto obdobie, je možné považovať za evidentne prorocký.

1 Magnetar je neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom. Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetar

Výlet do Peru a ďalšie svedectvo Dogonov

Na tieto informácie Dogonov som narazil po prvýkrát v roku 1982 alebo 1983. Dostal som sa medzi skupinu ľudí, ktorí spolupracovali s kmeňom Dogonov, ktorí medzi nich skutočne zašli a komunikovali s nimi. Potom som v roku 1985 odišiel s inou skupinkou do Peru a bol medzi nami aj jeden z týchto Dogonských výskumníkov. Ubytovali sme sa v prepychovom hoteli v Cuzcu, ktorý sa volal Hotel San Augustin. Na druhý deň sme chceli ísť na 64 kilometrový (40 míľ) pochod Inkov (angl.: Inca Trail) po hrebeňoch vrchov. Vystúpite do výšky takmer 4300 metrov (14 000 stôp), potom zídete o 1500 metrov (5 000 stôp) nižšie do Machu Picchu. Je to nádherné.

Naším hotelom bol španielsky palác z nepálených tehál ukrytý za vysokými múrmi v centre mesta. Kvôli nižšej cene sme boli ubytovaní po dvoch. Ja som býval s dogonským výskumníkom. Neprestajne mi rozprával o tom čo sa naučili a bolo toho oveľa viac než sa tomu venujeme tu. Mali sme izbu číslo 23. Bol z toho vzrušený „Izba číslo 23! – mimoriadne priaznivé číslo!“ V Afrike, kde žijú Dogoni, hviezda Sírius zapadá za horizont a niekoľko mesiacov je mimo dohľad. Znova sa objaví ráno 23. Júla, kedy vychádza o jednu minútu skôr ako Slnko. Objaví sa v jasne rubínovo červenej farbe tesne nad horizontom skoro presne na východe. O šesťdesiat sekúnd neskôr sa vynorí Slnko. Takže Sírius môžete vidieť len chvíľu a potom zmizne. Vraví sa tomu heliaktický vzostup (angl.: heliacal raising) Síria a bol to veľmi dôležitý okamih pre väčšinu starobylého sveta, nielen pre Dogonov a Egypťanov.

V tejto chvíli sa Sírius, Slnko a Zem nachádzajú na jednej priamke. V Egypte boli takmer všetky chrámy orientované podľa tejto priamky a platí to aj pre pohľad Sfingy. Veľa chrámov malo niekde v stene malú dierku. A v ďalšej stene bola tiež malá dierka. V ďalšej a ďalšej stene tiež. Takto to pokračovalo až po nejakú tmavú vnútornú komoru. V tejto komore mohlo byť niečo ako žulová kocka, alebo kváder s proporciami Zlatého rezu a malou značkou, ktorá sa nachádzala uprostred miestnosti. V okamihu heliaktického vzostupu Síria bol oltár na niekoľko sekúnd ožiarený jasným, rubínovo červeným svetlom a začal sa ich nový rok a prvý deň starobylého egyptského sóthického2 kalendára.

Každopádne, teraz sme boli v Peru, dostávali sme izbu a debatovali sme o čísle 23. Vošli sme do izby a veci položili na podlahu. Potom sme sa pozreli na posteľ a na posteľnej prikrývke sme zbadali tento obrázok [Obr. 1-5].


Obr. 1-5. Logo na posteľnej prikrývke hotela v Cuzcu Obr. 1-6. Logo hotela san Augustin v Cuzcu

V úžase sme tam len stáli a hľadeli naň aspoň päť minút, kým sme boli schopní niečo povedať, pretože kolieska v našich hlavách sa točili veľmi rýchlo, v snahe prísť na to ako je to možné. Ak sa ešte raz pozriete na obrázok bytostí vystupujúcich z lietajúceho taniera – tak vyzerali veľmi podobne. Boli napoly vo vode a napoly vo vzduchu – cicavce dýchajúce vzduch – a chvostovú plutvu mali horizontálne, nie vertikálne ako ryby. Jediné morské tvory s takýmito plutvami sú veľrybovité (angl.: cetaceans), ako delfíny a veľryby.

Ale dogonský obrázok je z Afriky ... a teraz sme boli v Peru, civiac na veľmi podobného cicavca. S týmto by nikto nepočítal. A tak sme sa spýtali zamestnancov hotela „Čo viete o tomto znaku?“ Nevedeli veľa. Väčšinou boli potomkami Španielov a neboli veľmi zasvätení do indiánskych legiend. Nepoznali starodávne príbehy o stvorení a tak ani netušili čo to znamená. Na obrázku 1-6 je celá insígnia.

Aby sme zistili viac, tak sme si prenajali malé auto, obišli sme celú oblasť a pýtali sa iných ľudí. Nakoniec sme skončili pri jazere Titicaca v rozhovore s indiánmi z kmeňa Uro. V istej chvíli som sa spýtal „Čo viete o tomto?“ Oni odpovedali „Ó áno,“ a rozpovedali mi príbeh, ktorý znel veľmi podobne ako to čo rozprávali Dogoni! Tu je ich príbeh o stvorení: Z neba prišiel lietajúci tanier a pristál v jazere Titicaca na ostrove Slnka. Tieto stvorenia tvory podobné delfínom skočili do vody, prišli k ľuďom, povedali im odkiaľ prišli a od začiatku začali mať dôverný vzťah s predchodcami Inkov. Podľa tohto príbehu práve toto spojenie s Nebeskými ľuďmi započalo impérium Inkov.

Ja som len sedel s otvorenými ústami. Neskôr bol v austrálskom časopise Simply Living uverejnený celý seriál článkov na túto tému. Keď to ľudia začali skúmať, zistili že na celom svete sú kultúry s podobnými príbehmi. Len v Stredomorí je dvanásť rôznych kultúr, ktoré rozprávajú podobný príbeh.

K delfínom sa ešte v tejto práci vrátime lebo sa zdá, že zohrali významnú úlohu v rozvoji vedomia na tejto planéte.

2 Sóthický = týkajúci sa Síria, odvodený od Síria.

Báseň v Sanskrite a Pí

Na pripomenutie skutočnosti, že pradávne bytosti tohto sveta boli možno viac vyvinuté ako si o nich myslíme, pozrime sa teraz na niečo celkom iné. Na obrázku 1-7 je fonetický preklad básne v Sanskrite. Myslím, že tento preklad bol uverejnený v jednom článku časopisu Clarion Call začiatkom osemdesiatych rokov. Pod textom v Sanskrite je slovenský preklad.

gopi bhagya madhuvrata
sŗngiśo dadhi şandhiga
khala jīvita khatāva
gala hālā raşandhara

“Ó Pane (Krišna), pomazaný jogurtom
z mliekárovej úcty,
Ó záchranca odpadlíkov,
Ó Šivov pán, ochraňuj ma prosím.”


Obr. 1-7. David Osborn: „Matematika a Duchovná dimenzia“, časopis Clarion Call

Po mnohých rokoch výskumníci zistili, že každá z týchto hlások Sanskritu zodpovedá určitej číselnej hodnote. Trvalo im dlho kým na to prišli. Obrázok 1-8 zobrazuje všetky existujúce hlásky Sanskritu. Každá hláska má číselnú hodnotu v rozsahu 1 až 9 a niektoré slabiky majú dve číselné hodnoty. Napríklad základná hláska ka sa prekladá ako duch a predpokladám, že zodpovedá nule alebo jednotke, podľa jej použitia.

ka


= 0
ka ţa pa ya = 1
kha ţha pha ra = 2
ga da ba la = 3
gha dha bha va = 4
gha ņa ma sa = 5
ca ta śa = 6
cha tha şa = 7
ja da ha = 8
jha dha = 9

pí/10 = 0,3141592653589793238462643383279


Obr. 1-8. Všetky hlásky Sanskritu a ich číselné hodnoty

Keď výskumníci aplikovali tieto hodnoty hlások na túto báseň, vynorila sa mimoriadne významná postupnosť číslic: 0,3141592653589... až po tridsiatu druhú číslicu. Je to presná hodnota čísla pí vydeleného desiatimi až po tridsiate druhé miesto! Nikto nikdy nevymyslel ako počítať s desatinnou čiarkou, čo je dôvod prečo tu je pí delené desiatimi. Ak posuniete desatinnú čiarku o jednu číslicu doprava, dostanete 3,1415 atď., čo je obvod kruhu vydelený jeho priemerom. Nuž možno vedeli o obvode kruhu, ktorý sa vydelí jeho priemerom, ale podľa nášho chápania týchto pradávnych ľudí, nie je možné aby ho vypočítali s takou presnosťou. Avšak tu je nepopierateľný dôkaz.

V Sanskrite je napísaných veľa iných básní a textov. Neviem ako ďaleko zašli pri ich dešifrovaní ale myslím si, že po všetkom čo bolo povedané a vykonané, bude to mimoriadne zaujímavé.

Ako to urobili? Kto v skutočnosti boli títo ľudia? Je možné aby naše chápanie týchto ľudí nebolo úplné správne? Boli snáď o niečo pokročilejší ako sme si mysleli? Táto báseň to rozhodne naznačuje.

Aká stará je Sfinga?

Nasleduje pravdepodobne jeden z najdôležitejších objavov na tejto planéte vôbec. Deje sa to práve teraz. Avšak začalo to pred asi štyridsiatymi rokmi R.A. Schwallerom de Lubicz. Je to slávny egyptský archeológ samouk, ktorý napísal veľa kníh. On spolu s jeho nevlastnou dcérou Lucie Lamy, predviedli dokonalé pochopenie posvätnej geometrie a egyptskej kultúry. Keď Schwaller de Lubicz skúmal Sfingu, mimoriadne ho zaujalo značné poškodenie jej povrchu. Na chrbáte Sfingy sú prejavy poškodenia hlboké 3,6 metra a táto forma poškodenia je úplne iná ako poškodenia na ostatných budovách v Egypte [Obr. 1-9]. Prejavy poškodenia na iných budovách, o ktorých sa predpokladá, že boli postavené v rovnakej dobe, sú vytvorené pieskom a vetrom a zodpovedajú predpokladu, že majú asi 4 000 rokov. Ale poškodenie povrchu Sfingy pôsobí dojmom akoby bolo spôsobené vodou. Podľa všeobecne uznávanej predstavy bola Sfinga, spolu s Veľkou pyramídou a k nim náležiacimi budovami, postavená pred 4 500 rokmi, v období štvrtej dynastie a za vlády Cheopsa.


Obr. 1-9. Sfinga

Po predložení tejto nezrovnalosti efyptským archeológom, títo to odmietli počúvať. Trvalo to štyridsať rokov. Všimli si to aj iní, len Egypťania nemohli uznať to, čo bolo zrejmé. Vtedy sa o to začal zaujímať človek, ktorý sa volal John Anthony West. Napísal veľa kníh o Egypte. Medzi inými aj Serpent in the Sky (Had na nebi) a vynikajúceho sprievodcu Egyptom. Keď sa dozvedel o debate na tému Sfinga, išiel sa na ňu pozrieť. Videl obrovské poškodenie, ktoré vyzerá akoby ho spôsobila voda. Rovnako ako v prípade Schwallera de Lubicz, ani jeho názory na Sfingu nechcel vypočuť žiadny akreditovaný archeológ.

Verím, že toto odmietanie má svoj dôvod. Pochopte prosím, že sa nesnažím spochybniť žiadne významné náboženstvo. Prosto len dávam na známosť. Viete, že na svete je približne 5 000 egyptských archeológov a títo majú zväčša zhodné názory. Z tejto ich dohody sa stala tradícia. Robia malé úpravy, ale nie je ich príliš veľa (a tiež nie príliš rýchlo) a väčšina z nich má rovnaký názor na vek pyramíd. Všetci títo archeológovia, až na niekoľko výnimiek, sú Moslimovia a ich svätou knihou je Korán. Podľa tradičného výkladu Koránu tvorenie začalo pred 6 000 rokmi. A tak ak by niektorý Moslim mal povedať, že akási budova má 8 000 rokov, tak by protirečil svojej biblii. Prosto to nemôžu spraviť a preto nebudú o tom ani vravieť a dokonca ani diskutovať.

Ak poviete, že niečo má viac než 6 000 rokov, nebudú s vami súhlasiť. Urobia čokoľvek pre to aby ochránili svoju vieru a zaručili, že nikto nebude vedieť o žiadnom objekte, ktorý vytvoril človek a ktorý by mohol byť starší ako 6 000 rokov. Uzavreli napríklad pyramídy z prvej dynastie, ktoré sú staršie než Sakkára a postavili okolo nich vojenské opevnenie, aby sa k nim nikto nemohol dostať. Prečo? Pretože majú takmer 6 000 rokov, alebo sú ešte staršie. A tak John Anthony West vyšiel von zo sveta egyptskej archeológie a priviedol amerického archeológa Roberta Schocha. Ten urobil počítačovú analýzu a tá poskytla úplne iný, vedecký pohľad. A hľa, bez akejkoľvek pochybnosti, Sfinga nesie na sebe znaky pôsobenia vody – a to v púšti starej minimálne 7 000 rokov. Čo znamená, že má viac než 6 000 rokov.

Vrcholom všetkého je, že počítače vypočítali, že na Sfingu by musel padať trvalý a prudký dážď aspoň 1 000 rokov – nonstop, dvadsaťštyri hodín denne – aby vzniklo takéto poškodenie. To znamená, že Sfinga má aspoň 8 000 rokov. Pretože nie je pravdepodobné aby pršalo bez prestávky 1 000 rokov, tak vyrátali, že by mala mať aspoň 10 až 15 tisíc rokov, alebo aj viac. Keď sa tento dôkaz dostane do sveta, bude to jedno z najpôsobivejších odhalení na tejto planéte za veľmi, veľmi dlhú dobu. Pravdepodobne ovplyvní svetonázor viac ako ktorýkoľvek iný objav. Tento dôkaz sa ešte nedostal do škôl ani do všeobecných znalostí, hoci obišiel celú planétu. Bol študovaný, kontrolovaný, analyzovaný, popieraný a nakoniec väčšina vedcov prehlásila, že ho nie je možné spochybniť.

A tak bol vek Sfingy posunutý dozadu na hranicu minimálne 10 000 rokov, možno 15 000 rokov, alebo oveľa viac a úplne mení svetonázor ľudí na neskreslenú archeológiu. Vidíte, podľa toho čo si myslíme, že vieme, najstarším civilizovaným národom boli Sumeri, a tí žili zhruba v čase 3 800 rokov pred Kristom. Bežné vedomosti hovoria, že predtým neexistovalo nič, len zarastení barbari – nikde na celej planéte nebola žiadna civilizácia. Ale teraz máme niečo vytvorené človekom a civilizáciou, čo má viac ako 10 000 až 15 000 rokov. Tým sa všetko mení!

Kedysi, keď bolo objavené niečo nové, čo malo významný vplyv na svetonázor, trvalo okolo sto rokov, kým sa to dostalo k ľuďom a kým bežný človek povedal „Ó áno, je to pravda!“ Ale teraz k tomu dôjde oveľa rýchlejšie a to vďaka televízii, počítačom, Internetu a súčasným pomerom. Vedecké kruhy, vôbec po prvýkrát, sa začínajú pozerať v novom svetle na slová Platóna v ktorých hovoril o inej kultúre, inom kontinente z dávnej minulosti, ktorý sa nazýval Atlantída.

Sfinga je najväčšou sochou na planéte. Nezhotovili ju zarastení barbari, ale dokonalá kultúra. A nezhotovil ju nikto z tých ktorých v súčasnosti na planéte poznáme. Z vedeckého uhla pohľadu je to prvý hmatateľný dôkaz, ktorý je nutné uznať, o skutočnom veku civilizácie. Vyskytli sa aj iné dôkazy, ale ľudia ich prosto zmietli zo stola. Táto informácia o Sfinge rozbíja náš svetonázor. Došlo k tomu približne v roku 1990 a trhlina v svetonázore sa teraz rozširuje. Teraz máme k dispozícii uznaný dôkaz toho, že na Zemi musel byť niekto vysoko civilizovaný v dobe pred minimálne 10 000 rokmi. Budete vidieť ako to úplne zmení náš pohľad na to kým sme.

Edgar Cayce, Sfinga a Sieň záznamov

Podľa mňa je mimoriadne zaujímavé, že Sfinga spôsobuje túto zmenu, zvlášť s ohľadom na to čo hovorí A.R.E. (Association for Research and Enlightenment – Spoločnosť pre výskum a osvietenie). A.R.E. je nadácia, ktorá vychádza z učenia „spiaceho proroka“ Edgara Cayceho a ktorá tvrdí, že vo Sfinge je vchod do Siene záznamov. Sieň záznamov je údajne podzemná komora obsahujúca fyzický dôkaz o vyspelých pradávnych civilizáciách na Zemi.

Cayce je mimoriadne zaujímavý prorok. Počas svojho života urobil približne 14 000 predpovedí, pričom do roku 1970 sa z nich splnilo 12 000 a 2 000 zostalo do budúcnosti. A vo všetkých týchto predpovediach bola len jedna malá chyba. Z 12 000 predpovedí, to je fantastické. Za túto jednu chybu by ste mu takmer mali poďakovať: Dostal list od jedného muža z Francúzska, v ktorom ho žiadal o výklad (reading) jeho zdravotného stavu. Avšak Cayce omylom poskytol výklad pre dvojča (brata) žiadateľa. To bola jeho jediná chyba. Všetky ostatné veci sa uskutočnili presne tak ako ich Cayce predpovedal – až do roku 1972. Avšak po roku 1972 začalo dochádzať k omylom a ja aj vysvetlím prečo práve vtedy. (Pre tých, ktorí si myslia, že sa nesplnila Cayceho predpoveď o vynorení sa Atlantídy nad hladinu pred rokom 1970, nech si prečítajú januárové číslo časopisu Life z roku 1970. V oblasti kde bola podľa Cayceho Atlantída, sa nad hladinu vynorili ostrovy. Niektoré sa znova ponorili, ale iné stále čnejú nad vodou.)

Podľa Cayceho je pravá laba Sfingy vchodom do Siene záznamov. Thoth aj Cayce povedali, že v podzemnej komore neďaleko Sfingy sú fyzické objekty, ktoré jednoznačne dokazujú, že už dávno pred nami boli na tejto planéte vyspelé kultúry. Thoth vraví, že tieto objekty dokážu existenciu týchto vyspelých kultúr v dobách už pred päť a pol milónmi rokov. Úroveň našej kultúry je v porovnaní s týmito dávnymi kultúrami len detská.

Podľa Thotha sa civilizácia na tejto planéte tiahne do dôb pred 500 miliónmi rokov a naša úplne prvá kultúra pôvodne prišla z hviezd. Ale pred päť a pol miliónmi rokov sa stalo niečo kolosálne, niečo čo zmenilo akašické záznamy. Nedokážem pochopiť ako sa niečo také vôbec mohlo stať, vzhľadom na to čo chápem pod akašickými záznamami. Podľa toho čo viem, tak všetko čo sa udeje sa stáva večným vo forme vibrácií. A tak nerozumiem ako môžu byť akašické záznamy zničené. Avšak bolo mi povedané, že je to pravda.

Thoth

Kto je to Thoth? Na obrázku [Obr. 1-10] sú egyptské hieroglyfy. Všetko na obrázku sú hieroglyfy - nielen kresby v hornej časti. „Hieroglyf“ znamená sväté písma. Tieto hieroglyfy sú nakreslené na papyruse, ktorý bol zrejme prvým papierom na svete. Osobou, ktorá je na ňom nakreslená je muž s menom Thoth – vyslovuje sa s dlhým ó. (Ľudia občas hovoria Thawth, ale on vraví Thoth.) Na obrázku je zobrazená jeho hlava v podobe vtáka ibisa. A tak zakaždým keď uvidíte tohto muža so širokými ramenami a zvláštne vyzerajúcou vtáčou hlavou, bude to hieroglyf znázorňujúci túto konkrétnu bytosť – Thotha. V ruke drží šachor papyrusový3, pretože on bol tou osobou ktorá priniesla svetu písmo. Zavedenie písma bola mimoriadne dôležitá udalosť. Bol to pravdepodobne najvýznamnejší čin aký sa kedy na tejto planéte a v tomto cykle vyskytol. V našom vývoji a v našom vedomí spôsobil viac zmien než ktorýkoľvek iný akt našej známej histórie.

V ľavej ruke Thoth drží vec, ktorá sa nazýva ankh a je symbolom večného života. Ankh je v tomto diele mimoriadne významný symbol, ale zároveň bol jedným zo základných symbolov v dobách Egypta. Naše telá obklopuje elektromagnetické pole v tvare ankhu. Z egyptského pohľadu je spomienka naň začiatkom nášho návratu domov, k večnému životu a skutočnej slobode. A tak je ankh základný kľúč.

Obr. 1-10- Hieroglyfy s Thothom

Obr. 1-11.Biely ibis

Obr. 1-12. Keďže sa o Thothovi vraví, že zaviedol písmo, tak je často znázorňovaný s papyrusovým zvitkom. Duplikát z nástennej rytiny.

Všetky tieto veci sú len úvod. Zabŕdnem do všetkého, budem vravieť o mnohých a odlišných témach, ktoré zdanlivo spolu nesúvisia a tak ako budeme pokračovať, budem ich pomaly navzájom spájať do jedného, kompaktného obrazu.

Počas mojej druhej cesty do Egypta som všade kde som sa pohol, hľadal tohto malého vtáčika, ktorý sa volá ibis. Pravdepodobne žili v šachorinách a preto som skúmal šachoriny aj s fotoaparátom. Hľadal som ho po celý čas čo som tam bol. Hľadal som od jedného konca Egypta pod druhý, ale nikde som nezazrel ani jedného ibisa. Musel som si počkať až kým som sa nevrátil a nenavštívil Zoo v Albuquerque, kde som urobil túto snímku [Obr. 1-11]. Vypadá ako bocian s krátkymi nohami a jasnými ružovými pierkami.

Tu je Thoth pri písaní [Obr. 1-12]. Toto je duplikát a nasledujúca fotografia [Obr. 1-13] je skutočná nástenná rytina. Tu kľačí, drží pero a píše. Bol to revolučný čin, ktorý sa v tomto cykle nikdy predtým neudial. Podľa tradičnej verzie dejín, odohralo sa to v Egypte v období Sakkáry, ale ja o tom pochybujem. Myslím si, že sa to udialo o 500 rokov skôr. Sakkára bola postavená za prvej dynastie, približne 3 300 rokov pred Kristom. Keď hovoríme, že pyramídy sú staršie ako Sakkára, tak pochopíte prečo si to myslím.


Obr. 1-13. Thoth píše (postava vpravo, originálna rytina na stene)

3 Z drene papyrusovej rastliny šachor papyrusový sa vyrábal Papyrus. Šachor papyrusový (Cyperus papyrus) rastie až do výšky 5 metrov a kedysi bol veľmi rozšírený v Egypte v delte Nílu. http://wapedia.mobi/sk/Papyrus_(v%C3%BDrobok)

Môj príbeh

Začiatky v Berkeley

Niektorí z vás možno neprijmú možnosť komunikácie s bytosťami z iných dimenzionálnych úrovní, ale práve to sa prihodilo mne v mojom živote. Neprosil som o to, ale prosto sa to stalo. Po tom ako sa to objavilo, mal som po mnohé roky takmer dennú interdimenzionálnu komunikáciu s týmto mužom – Thothom. Teraz, keď tomu viac rozumiem, môj osobný vzťah s Thothom sa v skutočnosti začal ešte v dobe keď som študoval na kollege v Berkeley.

Špecializoval som sa na fyziku, s vedľajším zameraním na matematiku. Postúpil som až tak ďaleko, že som mal takmer dostať diplom. Od ukončenia štúdia ma delil len jeden trimester. Rozhodol som sa, že nepotrebujem titul, pretože som o fyzikoch zistil niečo, čo ma odklonilo od myšlienky zapojiť sa do vedy, lebo som si myslel, že to vôbec nie je veda. Teraz sa to všetko mení. Bolo by možné o tom napísať celú knihu a dôvody sú podobné ako u archeológov. Fyzici, rovnako ako archeológovia, sa odvrátia od pravdy ktorá by príliš rýchlo mala zmeniť veľa vecí. Možno je to pre človeka prirodzené. A tak som sa prepol na druhú stranu mozgu a začal som sa zameriavať na umenie. Moji študijní poradcovia si mysleli, že som cvok. Pýtali sa ma „chceš sa vykašľať na titul z fyziky?“ Ale ja som ho nechcel a ani som ho nepotreboval. Na to aby som získal diplom, som sa potom musel ďalšie dva roky venovať umeniu a histórii umenia.

Teraz má zmena predmetu môjho štúdia zmysel. Pretože ak študujete staré texty tak zistíte, že naši predkovia vnímali umenie, vedu a náboženstvo ako navzájom prepletené a prepojené. A tak programovanie, ktoré som si navrhol zodpovedá tomu čo robím teraz.

Odchod do Kanady

V roku 1970 som dostal diplom. Po prežití Vietnamu a keď som videl čo sa deje v našej krajine, som si nakoniec povedal. „ Mám to! To je ono! Neviem ako dlho ešte budem žiť a ani čo sa stane, ale chcem byť šťastný a robiť to čo som vždy chcel.“ Rozhodol som sa všetko opustiť a ísť žiť do hôr, tak ako sa mi vždy žiadalo. A tak som odišiel zo Spojených štátov do Kanady, pričom som netušil, že o rok neskôr ma budú nasledovať tisícky ľudí protestujúcich proti vojne vo Vietname. Zobral som si za manželku ženu s menom Renee a spolu sme odišli doprostred ničoho, kde sme našli domček pri jazere Kootenay Lake. Boli sme ďaleko od všetkého. Aby ste sa dostali k môjmu domu, museli ste ísť od najbližšej cesty štyri míle peši. Takže sme boli naozaj izolovaní.

Začal som žiť svoj život presne tak ako som vždy chcel. Vždy som chcel vedieť či by som dokázal žiť bez ničoho, a preto som to skúsil. Zo začiatku to bolo trochu ťažké, ale časom sa to zlepšovalo a čoskoro som bol zbehlý v prirodzenom spôsobe života. V podstate bez peňazí som žil úžasný a naplnený život. Po čase som si uvedomil, „Hej, toto je oveľa ľahšie ako byť zamestaný v meste!“ Len tri hodiny denne som musel usilovne pracovať a zvyšok dňa som mal voľno. Bolo to úžasné. Mohol som hrať hudbu, šantiť a mať sa dobre. A presne to som aj robil. Zabával som sa. Spolu s priateľmi, ktorí prišli zo vzdialenosti niekoľkých míľ, som desať hodín denne vyhrával. Naše sídlo si vtedy získalo renomé. Len sme sa bavili. Pritom som zistil o sebe niečo veľmi dôležité pre moje terajšie chápanie. Pri tomto – „návrate k svojmu dieťaťu vo vnútri“, ako tomu hovorím dnes – sa oslobodilo moje dieťa vo vnútri a pri tomto oslobodení sa mi prihodilo niečo, čo poslúžilo ako katalyzátor, ktorý ma doviedol k môjmu súčasnému životu.

Dvaja anjeli a kam ma priviedli

Keď sme boli vo Vancouveri (Kanada), rozhodli sme sa oboznámiť s meditáciou a tak sme sa začali učiť u hinduistického učiteľa, ktorý tam žil. Moja manželka aj ja, sme veľmi chceli pochopiť čo znamená meditácia. Na znak úcty, sme si ušili biele hodvábne rúcha. A po štyroch až piatich mesiacoch praktizovania meditácie sa jedného dňa v našej izbe zjavili dvaja anjeli vysokí asi tri metre! Boli práve tam – jeden bol zelený a druhý bol purpurový. Videli sme skrz ich priesvitné telá, ale oni tam jednoznačne boli. Vôbec sme neočakávali, že by sa niečo takéto mohlo stať a ani sme o to nežiadali. Iba sme dodržiavali pokyny, ktoré nám dával náš hinduistický učiteľ. Od tohto okamihu sa všetko v mojom živote zmenilo. Všetko bolo celkom iné.

Prvé slová anjelov boli: „My sme vy sami“. Netušil som čo tým myslia. Povedal som: „Vy ste ja?“ Potom ma pomaly začali učiť rôzne veci o mne, o svete a o podstate vedomia. Moje srdce sa im nakoniec úplne otvorilo. Cítil som z nich úžasnú lásku, ktorá úplne zmenila môj život. V priebehu mnohých rokov ma priviedli takmer k sedemdesiatim učiteľom. V meditácii mi povedali adresu a telefónne číslo učiteľa a ja som ho mal navštíviť. Povedali mi či mu, alebo jej, mám najskôr zavolať, alebo prosto prísť k nemu, alebo k nej domov. A tak som to robil – a vždy to bola tá správna osoba! Potom mi bolo povedaná, aby som sa zdržiaval pri tej osobe určitý čas. Občas, práve uprostred vyučovania, anjeli povedali, „Dobre, si hotový. Odíď.“

Pamätám si ako ma poslali k Ram Dassovi. Trčal som v jeho dome skoro tri dni a dumal som nad tým čo tu doparoma robím. Potom jedného dňa som zašiel za ním, poklepal som ho po pleci aby som mu niečo povedal a dostalo sa mi takej nadávky, že som skoro spadol na zadok. Anjeli povedali, „To je ono. Teraz môžeš odísť.“ A ja som povedal, „V poriadku.“ S Ram Dassom som sa spriatelil, ale mal som sa od neho naučiť to čo trvalo tú jednu sekundu.

Veľký význam má pre mňa učenie Neem Karoli Babu, Ram Dassovho učiteľa. Jeho presvedčením bolo, že „každá forma je najlepšia na to, aby si v nej uvidel Boha.“ Prišiel som do styku aj s Yoganandovým dielom a vážim si ho. Neskôr budeme vravieť o Sri Yukateswarovi a časti jeho diela. Prišiel som do styku s takmer všetkými významnejšími náboženstvami. Odolal som Sikhskému náboženstvu, lebo neverím, že je nutná vojenská príprava, ale študoval a praktizoval som skoro všetky ostatné – moslimské, židovské a kresťanské náboženstvo, Taoizmus, Sufizmus, Hinduizmus a tibetský Buddhizmus. Dôkladne som študoval Taoizmus a Sufizmus – Sufizmu som sa venoval jedenásť rokov. Avšak napriek celému tomuto štúdiu, mojimi najvýznamnejšími učiteľmi boli pôvodní obyvatelia Ameriky. Práve Indiáni mi otvorili cestu k môjmu duchovnému rastu. Mali veľmi mocný vplyv na môj život. Ale to je iný príbeh, o ktorom sa zmienim neskôr.

Všetky svetové náboženstvá hovoria o tej istej realite. Používajú odlišné slová, rôzne koncepcie a predstavy, ale naozaj je len jedna Realita, všetko živé je prestúpené len jedným Duchom. Existujú rôzne techniky na nadobudnutie rozličných stavov vedomia, ale ide len o to čo je reálne a keď sa tam dostanete, tak to budete vedieť. Môžete to nazývať ako len chcete – môžete tomu dať rôzne názvy – je to všetko to isté.
Alchýmia a ako sa po prvýkrát objavil Thoth

V istej fáze ma anjeli priviedli k jednému Kanaďanovi, ktorý bol alchymista a ktorý, medzi iným, skutočne premieňal ortuť na zlato (aj keď je ho možné vyrobiť aj z olova, ale je to náročnejšie). Dva roky som pri ňom študoval alchýmiu a videl som tento proces na vlastné oči. Mal sklenú guľu s priemerom asi 45 cm (18 palcov) naplnenú akousi tekutinou, v ktorej plávali malé guličky z ortute. Nadobúdali rôzne svetielkujúce farby, menili sa, stúpali na hladinu, menili sa na guľky zo zlata a tie klesali na dno. Potom pozbieral zlaté guľky a použil ich pri svojej duchovnej práci. Vlastnil na pohľad celkom obyčajný domček na obyčajnej ulici v Burnaby, Britská Kolumbia. Ak ste šli po tejto ulici, jeho dom vyzeral ako ktorýkoľvek iný. Ale pod jeho domom bolo tajné laboratórium. Nadobudol milióny dolárov v zlate a rovno pod domom bol zakopaný obrovský komplex, aby mohol pokračovať v práci. Nestaral sa o peniaze. Ale samozrejme, že účelom alchýmie nie je vytvoriť zlato ani nadobudnúť peniaze, ale pochopiť proces ako sa ortuť, alebo olovo mení na zlato.

Dôležitý je proces. Pretože proces premeny ortute na zlato je rovnaký ako proces premeny človeka z tejto úrovne vedomia na Kristovo vedomie. Medzi týmito procesmi je vzájomný vzťah. Vlastne, ak by ste mali študovať celú alchýmiu, museli by ste študovať každú existujúcu chemickú reakciu, pretože ku každej reakcii náleží zodpovedajúci aspekt v životných skúsenostiach. Platí tu staré príslovie „ako hore, tak aj dole“. (Mimochodom, tieto slová pôvodne vyslovil Thoth a to v dobe keď bol známy ako Hermes v Grécku.)

Raz som sedel pred týmto učiteľom alchýmie a vykonávali sme určitý druh meditácie s otvorenými očami, pri ktorej sme zadržiavali dych a dýchali určitým špecifickým spôsobom. Sedel asi 90 cm odo mňa a v tejto meditácii sme sa nachádzali snáď jednu až dve hodiny – dosť dlho. Vtedy sa niečo stalo – niečo čo som nikdy predtým nevidel. Môj učiteľ zostal rozmazaný a potom sa pred mojimi očami rozplynul! Prosto zmizol. Nikdy na to nezabudnem. Chvíľu som tam sedel a nevedel som čo robiť. Potom som váhavo siahol po ňom a zacítil som ho. Niekto tam bol. Super, pomyslel som si. Bol som dokonale ohromený. Úplne mi to odfúklo myšlienky (ako sme vravievali v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch)! Nevedel som čo mám urobiť a tak som tam len ďalej sedel. O chvíľu sa predo mnou objavila iná osoba, niekto úplne iný! Môj učiteľ alchýmie mal okolo tridsaťpäť rokov a tento muž mohol mať šesťdesiat až sedemdesiat a bol oveľa nižší – meral možno meter šesťdesiat až meter šesťdesiatpäť.

Bol to nízky človek a vypadal ako Egypťan. Mal tmavú pokožku a dlhé vlasy stiahnuté dozadu. Mal oholenú tvár, až na hrubú bradu (t.j. fúzy) vyrastajúce z jeho brady, ktorá mala snáď 15 centimetrov a bola stiahnutá na piatich miestach. Mal oblečený jednoduchý žltohnedý bavlnený odev s dlhými rukávmi a nohavicami a sedel s prekríženými nohami oproti mne. Keď som sa spamätal, tak som sa pozrel tejto osobe do očí. Uvidel som tam niečo, čo som nevidel nikdy predtým, iba v očiach malých detí. Keď hľadíte do očí bábätka, viete aké je to ľahké, pretože sa v nich nič nedeje, žiadne posudzovanie, nič. Môžete iba spadnúť do ich očí a ony spadnú do vašich. Nuž, to isté znamenalo hľadieť na tohto človeka. V tom starom tele boli len tieto veľké detské oči. V jeho očiach sa nič neodohrávalo. Medzi mnou a touto osobou sa okamžite vytvorilo spojenie, pričom sa neobjavili žiadne bariéry. Dotkol sa môjho srdca tak ako nikto predtým.

Položil mi otázku. Povedal, že vo vesmíre chýbajú tri atómy a či neviem kde sú. Netušil som čo tým myslí a tak som povedal „ Veru neviem.“ Potom mi venoval jednu skúsenosť, ktorú tu nechcem opisovať a následne ma posunul v čase do minulosti, k počiatku stvorenia a zase ma priviedol späť. Bol to veľmi zaujímavý mimotelový zážitok. Keď som sa vrátil naspäť, pochopil som ako to myslel s tromi chýbajúcimi atómami – aspoň som sa domnieval, že som to pochopil. A povedal som, „Nuž domnievam sa, že máte na mysli toto“ a rozpovedal som mu svoj názor. Keď som skončil tak sa len usmial, uklonil sa a zmizol. O chvíľu neskôr sa znovu objavil môj učiteľ alchýmie. Nevedel o zmene, ktorá sa udiala. Zdalo sa, že všetko čo sa stalo, mal byť len môj zážitok (skúsenosť).

Odišiel som preč a myslel som len na túto skúsenosť. Anjeli ma vtedy nechávali pracovať so štyrmi ďalšími učiteľmi a tak som chodil od jedného k druhému a môj život bol skutočne naplnený. Ale nedokázal som myslieť na nič iné, okrem tohto nízkeho človeka, ktorý sa mi zjavil. Nespýtal som sa ho kto vlastne je a on sa nevrátil. Čas plynul a nakoniec tento zážitok začal miznúť. Ale stále som mal na perách otázku, „kto bol ten človek?“ Prečo ma nechal hľadať tie tri atómy a čo to všetko malo znamenať? Túžil som sa s ním znova stretnúť, pretože bol tou najčistejšou osobou akú som vôbec stretol – vôbec. O dvanásť rokov neskôr som zistil kto to bol. Bol to Thoth. Prvého Novembra 1984 sa znova objavil v mojom živote ... a veľmi veľa ma naučil. Ale to je už iný príbeh.

Thoth Atlantský

Život tohto muža, Thotha egyptského, sa tiahne až takmer k počiatku Atlantídy. Pred 52 000 rokmi vymyslel ako si trvale zachovať vedomie v jednom tele bez zomierania a odvtedy sám zotrval v svojom pôvodnom tele až do roku 1991, kedy prešiel do inej formy bytia, ktorá je mimo nášho chápania. Prežil väčšiu časť existencie Atlantídy a dokonca bol 16 000 rokov aj kráľom Atlantídy. Vtedy ho volali Chiquetet Arlich Vomalites. V skutočnosti sa volal Arlich Vomalites a Chiquetet bol titul znamenajúci „hľadač múdrosti“, pretože on skutočne chcel byť ako múdrosť. Po potopení Atlantídy (podrobne budeme o tejto téme hovoriť neskôr), Arlich Vomalites a iné vyspelé bytosti museli čakať na obnovenie civilizácie približne 6 000 rokov.

Keď sa začal prebúdzať do života Egypt, vystúpil do popredia a nazval sa Thoth. Toto meno si zachoval počas existencie Egypta. Po zániku Egypta práve Thoth priviedol k životu ďalšiu významnú kultúru, ktorou bolo Grécko. Naše dejepisné knihy píšu, že otcom Egypta bol Pytagoras a že z pytagorovej školy (a vďaka nej) sa vyvinulo Grécko a z Grécka vyšla naša súčasná civilizácia. Pytagoras vo svojich spisoch spomína, že ho Thoth chytil za ruku, zaviedol ho pod Veľkú pyramídu a naučil ho celú geometriu a podstatu Reality. Po zrode Grécka, Pytagorovou zásluhou, vstúpil Thoth do tejto kultúry v rovnakom tele, ktoré mal od dôb Atlantídy a dal si meno Hermes. A tak ako je napísané, Arlich Vomalites, Thoth a Hermes sú tá istá osoba. Je tento príbeh pravdivý? Prečítajte si Smaragdové dosky4 (angl.: The Emerald Tablets), ktoré napísal Hermes pred 2 000 rokmi.

Odvtedy mal veľa iných mien, ale ja ho predsa len volám Thoth. Do môjho života sa vrátil v roku 1984 a pracoval so mnou takmer každý deň až do roku 1991. Prichádzal a trávil so mnou každý deň štyri až osem hodín výučbou rôznych vecí. Od neho pochádza prevažná časť informácií, s ktorými sa s vami podelím i keď korelujú s inými informáciami a potvrdzuje ich veľa iných učiteľov.

Od neho pochádza predovšetkým história sveta. Viete o tom, že keď bol v Egypte, kde ho volali Pisár, zapisoval všetko čo sa stalo. Bol na to dokonalým človekom. Nie je to tak? Bol stále živý a tak ako pisár len sedel a pozoroval ako plynie život. Bol dobrý nestranný pozorovateľ, pretože to bola hlavná časť jeho pochopenia múdrosti. Málokedy rozprával alebo konal, okrem toho keď vedel, že je to boží príkaz. Thoth napokon objavil spôsob ako opustiť Zem. Odišiel na inú planétu, na ktorej bol život a len tam sedel a pozoroval. Nikdy nezasahoval. Nepovedal ani jedno slovo. Bol absolútne ticho a možno sto rokov na každej planéte iba pozoroval – aby pochopil ako žijú svoje životy, aby nadobudol múdrosť a aby pochopil. Potom sa presunul niekde inde a pozoroval.

Dohromady bol Thoth preč zo Zeme asi 2000 rokov, pričom študoval iné formy života. Ale považoval sa za pozemšťana. Ale pravdaže, počas hry života sme my všetci prišli odinakiaľ – skôr, alebo neskôr. Zem nie je až taká stará. Má len asi päť miliárd rokov, avšak duch je večný. Vždy bol a vždy bude. Vždy ste existovali a navždy budete existovať. Duch nemôže zomrieť a akékoľvek iné pochopenie je púhou ilúziou. Ale Thoth sa považuje za pozemšťana, pretože tu urobil prvý krok, ktorý ho priviedol k nesmrteľnosti.

Obr. 1-14. Thothova manželka Shesat

Toto je Thothova manželka Shesat [Obr.1-14]. Je to obzvlášť výnimočná osoba – v niektorých ohľadoch aspoň tak výnimočná ako Thoth, ak nie ešte viac. Bola prvou osobou, ktorá ma vedome priviedla na Zem, čo bolo zhruba 1500 rokov pred Kristom. Nebol som tu fyzicky, ale vytvorili sme vedomé spojenie naprieč dimenziami. Spojila sa so mnou kvôli problémom, ktoré mali Egypťania vo svojej krajine a ktoré podľa nej v konečnom dôsledku mohli ovplyvniť celý svet. Veľmi tesne sme spolupracovali. Aj keď tu už nie je, stále k nej cítim hlbokú lásku a naozaj tesné spojenie. Nie je tu ani Thoth. V roku 1991 spolu opustili túto oktávu vesmírov a vykročili do celkom iného spôsobu prežívania života. Ako uvidíte, tak ich činy sú pre nás dôležité.

V roku 1984 sa Thoth vrátil do môjho života. Bolo to dvanásť rokov po mojom prvom stretnutí s ním pri meditácii s mojím učiteľom alchýmie. Prvé čo spravil bolo, že ma previedol jedným zasvätením v Egypte. Nechal ma precestovať celý Egypt, urobiť určité obrady a prijať zasvätenia v istých chrámoch. Bol som vyzvaný aby som vošiel do určitého priestoru pod Veľkou pyramídou, opakoval dlhé frázy v pôvodnom atlantskom jazyku a dosiahol stav vedomia v ktorom bolo moje telo iba svetlom. Rozpoviem vám tento príbeh keď bude na to čas. Sľubujem.

4 Smaragdové dosky Thotha Atlantského sú k dispozícii na http://tajomstva.org/smaragdove-dosky/.

Thoth, geometrické obrazce a Kvet Života

Tri až štyri mesiace po mojom návrate z Egypta, prišiel Thoth a povedal, „Chcem vidieť geometrické obrazce, ktoré ti dali anjeli.“ Anjeli mi dali základné informácie/geometrické obrazce o vzťahu reality a ducha. Taktiež ma naučili meditáciu, ktorú poskytnem aj vám. Táto meditácia bola jednou z prvých vecí, ktoré chcel Thoth odo mňa. Bola to výmena: Ja som získal všetky jeho spomienky a on dostal meditáciu. Chcel poznať túto meditáciu, pretože bola oveľa jednoduchšia ako metóda, ktorú používal on. Spôsob, ktorým sa udržiaval pri živote celých 52 000 rokov bol veľmi krehký – bolo to ako visieť na niti. Vyžadovalo si to od neho stráviť denne dve hodiny v meditácii, lebo inak by zomrel. Musel jednu hodinu vykonávať špeciálnu meditáciu s hlavou na sever a nohami na juh a potom ďalšiu hodinu robiť inú meditáciu v opačnej polohe. A potom, kvôli regenerácii tela, musel každých päťdesiat rokov vojsť do Siení Amenti5 a desať rokov sedieť pred Kvetom Života. (Je to rýdzi plameň vedomia, ktorý spočíva hlboko v lone Zeme a na ktorom je závislá úroveň vedomia ľudstva. O tejto téme budem hovoriť neskôr.)

Thoth sa veľmi zaujímal o túto novú meditáciu, pretože to čo mu predtým zabralo dve hodiny, si pri meditácii Merkaba žiada len šesť dychov. Je rýchla, účinná a oveľa presnejšia. Potenciál tejto meditácie je však oveľa väčší, pretože vedie k trvalej forme zvedomenia. A tak mi Thoth začal dávať obrovské dávky svojich vedomostí. Keď sa objavil v mojej izbe, nepoužívali sme slová. Rozprávali sme sa pomocou telepatie a holografických obrazov. Myslím, že poviete, že jeho myšlienky určené mne, boli holografické. Ale bolo za tým viac než len to. Ak mi chcel niečo vysvetliť, mohol som jeho myšlienky ochutnať, hmatať, voňať, počuť a vidieť.

Vravel, že v podobe geometrických obrazcov chce vidieť to čo mi venovali anjeli. A tak som mu to telepaticky poslal v malej svetelnej guli, z tretieho oka do tretieho oka. Potom sa pozrel na celú vec a asi po piatich sekundách povedal, že mi chýba veľa úrovní súvisiacich informácií. Tak som každý deň trávil množstvo hodín pri kreslení obrazcov a zisťoval som čo znamená celá táto záležitosť, ktorú teraz nazývame posvätná geometria.

V tom čase som nemal slová pre tento spôsob chápania. Nevedel som čo je to a spočiatku som nemal poňatia čo to v skutočnosti znamená. A až na dávne doby, som nevedel o nikom kto by si to uvedomoval. Myslel som si, že som jediný na celom svete. Ale čím viac som sa do toho dostával, tým viac som si uvedomoval, že je to tu stále a objavuje sa to počas celých pozemských dejín a v celom vesmíre. V takomto duchu ma učil po dlhú dobu. Nakoniec sme prišli s jednoduchou kresbou [Obr. 1.15], ktorá podľa jeho slov obsahuje všetko – celé poznanie, mužské aj ženské a bez výnimiek. Tu je to:

Obr. 1-15. Kvet Života

Viem, že je to trúfalé vyhlásenie, ale táto kresba podľa Thotha vo svojich proporciách obsahuje každý jeden aspekt živote. Obsahuje všetky matematické vzorce, všetky fyzikálne zákony, všetky hudobné harmónie, všetky biologické formy života – až po vaše vlastné telo. Obsahuje každý atóm, každú dimenzionálnu úroveň, absolútne všetko čo sa nachádza vo vlnových vesmíroch. (Vlnové vesmíry vysvetlím o chvíľu.) Po ukončení jeho vyučovania som vyššie uvedené vyhlásenie pochopil. Ale keď sa toto vyhlásenie len tak teraz vychrlí, potom znie neuveriteľne. Ak dá Boh, dokážem čo vravím. Je zrejmé, že nemôžem dokázať, že táto kresba obsahuje každý jeden aspekt stvorenia, pretože na jednu knihu toho existuje príliš veľa. Ale môžem vám ukázať dosť dôkazov na to, aby ste pochopili, že ho môžete aplikovať na všetko.

Thoth mi vtedy povedal, že v Egypte nájdem tento obrázok Kvetu Života. Za všetky tie roky čo som s ním spolupracoval som mu dvakrát neveril. A toto bol jeden z tých dvoch prípadov. Pomyslel som si, „To nie je možné!“, pretože som prečítal takmer všetky knihy o Egypte a nikde som ho nevidel. V mysli som si premietal všetko na čo som si dokázal spomenúť. Nie, pomyslel som si, tento symbol nie je nikde v Egypte. Ale on povedal, že ho nájdem a potom odišiel. Nevedel som ani kde by som ho mal začať hľadať.

Asi po dvoch týždňoch som stretol moju priateľku Katrinu Raphaell, ktorá napísala (domnievam sa, že je to tak), tri knihy o kryštáloch. Práve sa vrátila z Egypta a bola v obchode s potravinami v meste Taos, v Novom Mexiku. Do tohto obchodu som vošiel aj ja. Stála pri pulte s filmami a práve si preberala fotografie z ostatného výletu do Egypta. Na pulte ich mala za štós vysoký asi tridsať centimetrov. Vyberala ich naraz po tridsaťšesť a ukladala ich. Začali sme sa rozprávať a v jednej chvíli mi povedala, „Ach mimochodom, môj strážny anjel mi povedal, že keď ťa stretnem, mám ti dať nejakú fotografiu.“ „Dobre, ale ktorá je to fotografia“, opýtal som sa. „Neviem“, povedala Katrina. Odvrátila sa od kopy a od chrbta sa v nej začala prehrabávať. Náhodne vytiahla jednu fotografiu a podala mi ju so slovami, „Mala som ti dať túto fotografiu.“

Obr. 1-16. Kvet Života na stene v Abydos. Fotografia - Katrina Raphaell.

Hoci sme boli už pár rokov priatelia, Katrina nevedela nič o mojej práci, pretože som vtedy mnohým ľuďom o svojej práci nevravel – a určite som o tom nerozprával ani jej. Vytiahla tento obrázok – Kvet Života na stene v Egypte [Obr. 1.16]!

Tá stena je pravdepodobne jednou z najstarších stien v Egypte. Nachádza sa v chráme, ktorý má takmer 6000 rokov a je jedným z najstarších chrámov na tejto planéte. Keď som na fotografii zbadal Kvet Života, nebol som schopný povedať nič len „wooooowww.“ „Čo je to?“ Spýtala sa Katrina. „Nepochopíš to, ale wooooowww!“ Odvetil som jej.

5 Viď “Smaragdová doska II: Siene Amenti” zo Smaragdových dosiek Thotha atlantského.

Preklad: Alberian, 2008
Stiahnite si celú knihu v angličtine: Drunvalo Melchizedek: Flower of Life.pdf

./large/obrazky/ee_home.png