Zecharia Sitchin
21-12-2012: Romanca a Realita (6/12)
Archivovaný preklad.

David Wilcock 13-Január-2013 NÁVRAT SPÄŤ DO 25,920 ROČNÉHO CYKLU Seriál Zákon Jedného hovorí o „25,000 ročnom cykle“ ako to oni nazývajú. Hovoria, že toto je základný vzor, ktorý riadi vývoj všetkého troj dimenzionálneho života – na ktorejkoľvek danej planéte v našej galaxii Mliečna Dráha. 6.15 Spytujúci: Aká je dĺžka, v našich rokoch, jedného z týchto cyklov? Ra: Ja som Ra. Jeden veľký cyklus trvá približne 25,000 vašich rokov. Sú tri c...
Sumerský Pôvod Človeka (SK titulky)
Dokument sa zaobera historiou ludstva a je postaveny na jedinecnej celozivotnej praci Zecharia Sitchina, ktory nas nedavno (9.októbra 2010) opustil. http://www.sitchin.com/ - domovska stranka http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zecharia-Sitchin/ - knihy v SK/CZ jazyku
Zpráva o motivacích a aktivitách mimozemských ras
NEGATIVNÍ Existuje velký počet mimozemských ras o kterých je známo, že v současné době působí na Zemi a na lidskou populaci. V rozhovoru z roku 1998, Clifford Stone, penzionovaný seržant americké armády, který sloužil v armádě po 22 let a účastnil se tajných operací, které měly získávat havarované mimozemské lodě a mimozemské biologické entity (EBE) odhalil, že existuje na 55 mimozemských ras, které jsou známy americké vládě. Podle jeho znalosti ...
Tajemná tvář na Marsu
V roce 1976 vyslala americká kosmická sonda Viking 1 k Zemi tři sta tisíc snímků povrchu Marsu. Není přesně známo, kdo první upozornil na to, že na snímcích Číslo 35A72 a 70A13 je něco jako tvář dívající se nahoru do vesmíru. "Vždyť je to sfinga," prohodit prý jeden z pracovníků NASA. Fotografie z oblasti zvané Cydonia vzbudila oprávněnou pozornost. V roce 1979 dva odborníci Vincent DiPietro a Greg Molenaar příslušné fotografie zvětšili a podrobně pop...
Annunaki
Výklad sumerských textů O bytostech Annunaki pojednávají Sumerské hliněné tabulky, které byly v počtu cca 1600 objeveny koncem 19. století při vykopávkách v Bagdádu. Umí je číst jenom snad kolem dvacítky lidí, vědců z celého světa, mezi něž patří Zecharia Sitchin, známý vědec, sumerolog a spisovatel. On jediný našel odvahu, aby publikoval alespoň části obsahu tabulek a sestavil několik knih, kde podává historii Sumeru s popisem většiny důležitých ud...
Na začiatku bol Adamu
"Priznajme, čo priznávajú idealisti - halucinatórnu povahu sveta. Urobme, čo urobili idealisti - hľadajme nereality, potvrdzujúce našu povahu." Jorge Luis Borges Celú existenciu ľudstva sa vedy a náboženstvá usilovali človeku vysvetliť jeho pôvod, povahu vesmíru a zmysel stvorenia. Ale jednoduché náboženské a darwinovsko-materialistické vysvetlenia dnes už neuspokoja ani idealistov, ani materialistov. Idealistom už nestačí len predčitovať pasáže z biblie a n...
Když započal čas - IV - cykly Nimiru
Odhlédneme-li od historie, která není v současnosti jednoznačně ověřitelná dochovaným literárním či materiálním zdrojem, je nepochybně velmi zajímavé jak ta část historie, pro kterou podle řady historiků a badatelů existují hmotné důkazy, je stále odbornou veřejností přesouvána do oblasti řekněme odvážných hypotéz. Stále více seriózních vědců si totiž uvědomuje, že právě mýty a legendy jsou reálným historickým zdrojem, zdrojem, který není smy...
Když započal čas - II
Přes počáteční averzi vůči nezvyklejším teoriím vědci připustili, že Stonehenge je dokonalou měsíční observatoří. Pohyby měsíce nejsou každý rok stejné v důsledku sklonu Měsíce k ose Země a k oběžné dráze okolo Slunce. Celý cyklus se opakuje zhruba jednou za 19 let a jeho součástí jsou i tzv. zastavení. Těch je celkem osm. Čtyři velká a čtyři malá. Již stavba Stonehenge i byla orientována tak, že umožňovala stanovit či dokonce předpovědět těc...
Dvanáctá planeta
Starý zákon opakovaně tvrdí: "trůn Hospodinův jest na nebesích". Nový zákon mluví o "našem Otci, jenž jest na nebesích". Věrohodností bible však silně otřásl nástup a obecné přijetí evoluční teorie. Jestliže se člověk vyvíjel, pak ho přece nemohlo najednou stvořit nějaké božstvo, jež si vše důkladně promyslelo a poté se rozhodlo: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby." Všechny starověké národy sice věřily v bohy, kteří ses...
Když započal čas
V této rubrice bychom vás chtěli postupně seznamovat s alternativními pohledy na historii naší planety a naší civilizace ze strany moderní vědy a na základě objevů posledních let. Jedním z vědců, jehož práce vyvolaly velký kladný i záporný ohlas na celém světě, je Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin je americký orientalista a lingvista původem z Ruska. Jako jeden z mála současných vědců umí číst nejstarší texty mezopotamských kultur. Mládí prožil v Pa...
Mimozemské civilizace - Germaine
channeling: Lyssa Royal Germaine, uvědomělá energie, prohlašuje, že "jeho" působení přichází ze sféry jednoty, která nemá přesně vymezenou hustotu ani prostorový rozměr. Termín "germaine" znamená "příznačná důležitost (significant relavance)" nebo "přicházející ze stejného zdroje (coming from the same source)". Germaine si vybral tento výraz, aby vyjádřil kvalitu své energie. Ani muž ani žena, pozoruje náš vývoj směřující ke ztotožnění se s ním "...
Nově nalezené fosílie přepsaly lidskou historii
Lebky nejstarších moderních lidí z vykopávek v etiopském Herto dokazují, že lidé, kteří se před zhruba 160 000 lety potulovali po afrických pláních nám byli pozoruhodně podobní. Zdá se, že věda nakonec přece jen objevila Enkiho stvoření, jemuž Sumeři říkali Adapa? Nalezené zkamenělé lebky dvou dospělých a šesti nebo sedmiletého dítěte nesou "zřetelné znaky jakéhosi hrůzného pohřebního obřadu" a jsou nejstarší, které se honosí etiketou homo sapie...
Literatura faktu
Motto: "Zapomeňte na to, co jste se naučili ve škole. Zbavte se jako nepotřebné přítěže všeho, co vám vtloukali do hlavy. A zatraťte své učebnice. Dějiny našich předků totiž vypydaly úplně jinak!" Luc Bürgin (Tajuplná archeologie") "Svými fantaziemi nechceme čtenáři vnucovat žádné neověřené teorie. Chceme jen ukázat, že o prehistorii lidstava existují různé představy." Jacques Bergier a Luis Pauwels ("Jitro kouzelníků") Hned na začátku chci ale...
Zecharia Sitchin
Americký orientalista a lingvista ruského původu. Mládí prožil v Palestině, kde se naučil hebrejštině a dalším indoevropským a semitským jazykům, studoval klínopis a zejm. Starý zákon, dějiny a archeologii Blízkého východu na Londýnské univerzitě, nyní žije v New Yorku. Jako dějepisec starověkých národů a mezopotamských kultur, Summerů, Akkadů, Semitů je jedním z mála současných učenců na světě, který umí číst a překládat nejstarší texty úsvit...
Kryptohistorie II.
Nadějné nitky a senzační tvrzení Nicméně stále ještě zbývá neodbytná hádanka obřích kamenů. Jak a proč Evropané, a lidé na Blízkém východě a v Jižní Americe, před mnoha tisíciletími budovali astronomicky uspořádané stavby z obrovských monolitů? Odkud měli nezbytné inženýrské a technologické znalosti? Po celé uplynulé století se propast tohoto tajemství neustále prohlubovala, zatím co skepticismus vědeckého establishmentu stěží oslábl. Als...
     
Záznamy 1 - 20 z 15 záznamov