Stanislav Grof
Nová fascinující kniha Dr. Stanislava Grofa
Milí přátelé, toto je kniha, kterou určitě přečtete jedním dechem. Jsou v ní totiž fascinující příběhy popisující různé události profesionálního i osobního života autora knihy Stanislava Grofa, M.D., Ph.D., které jej přiměly zavrhnout skeptický a materialistický vědecký pohled na život a přijmout duchovní filozofii Dálného východu a mystické pojetí světa. “Stanislav Grof je průkopnický psychiatr, světově proslulý pro svůj obrovský přínos ob...
Stanislav Grof -- rozhovor, režie: Igor Chaun
Stanislav Grof: Smrt a umírání
Psychologické, filosofické a duchovní aspekty Je těžké představit si něco, co je z hlediska každého člověka více univerzálnější a osobnější, než smrt a umírání. V průběhu našeho života ztrácíme známé, přátele, rodinné příslušníky, a nakonec dojdeme k biologickému konci i my sami. Ve světle těchto fakt je udivující, že teprve na konci 60. let se začal v západní průmyslové civilizaci projevovat jakýsi zájem o studium smrti a umírání. To se ...
Stanislav Grof: Poslední cesta
Stanislav Grof je původem český psychiatr, který působil v pražském Výzkumném ústavu psychiatrickém až do roku 1967, kdy emigroval do USA. Na svou původní práci s psychedelickými látkami navázal v Marylandském středisku psychiatrického výzkumu (Maryland Psychiatric Research Center) v Baltimore. Názvem knihy "poslední cesta" míní zkušenost umírání a přerodu, která nejen čeká každého z nás, ale je také autorem považována za ozdravující proces. Napříč kn...
Stanislav Grof: Na povrchu jsme různí, v hloubce je jednota
Jméno Stanislava Grofa znají všichni hledači rozšířeného vědomí. Český psycholog v šedesátých letech pracoval na výzkumu účinků LSD. Po emigraci do Ameriky s výzkumy přestal, zastavila je válka proti drogám. Grof objevil novou metodu, jak dojít do změněného stavu vědomí - holotropní dýchání. Stanislav Grof přijel do Prahy pro cenu Nadace Vize 97. Exprezident Václav Havel ho vyznamenal za otvírání nových pohledů na svět. Grof soudí, že jeho výzkumy d...
New Age
New Age je širokým inkluzivním, nadkonfesním a synkretickým myšlenkovým proudem zahrnujícím jednotlivce a menší skupiny, které spojuje světonázorová orientace charakterizovaná určitými společnými body, z nichž nejdůležitější budou uvedeny níže. Jde o proud různorodý a decentralizovaný. Ani jeho jednotliví mluvčí nejsou v mnoha otázkách zajedno. Chybí snaha o normativitu jak v nauce, tak i v kultu (který ostatně často není formalizován a u mnohých příz...
Hemi-Sync: Brána do vnútorného vesmíru
"Vedomá myseľ, vo svojej modalite, využíva iba asi 10 percent kapacity mozgu. Ďalších 90 percent nečinne spí, čakajúc na nás, kým ich objavíme." Chris Griscomová Ľudský mozog a jeho obrovský potenciál je predmetom bádaní už celé desaťročia. Najmä koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov sa úsilie odborníkov sústredilo na hľadanie a skúmanie spôsobov, ako čo najviac využiť kapacitu mozgu človeka, využívanú doposiaľ iba minimálne. Tak sa v laboratóriá...
Stanislav Grof: Psychologie Budoucnosti
Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí Perla - Praha 2004 Z obálky knihy: Současní globální krize má především psychospirituální charakter, neboť odráží stupeň evoluce vědomí lidského rodu. Proto si jen stěží dokážeme představit, ze by se tato krize mohla vyřešit bez vnitrní radikální a rozsáhlé proměny lidstva a dosažení vyšší citové vyzrálosti a duchovního probuzeni. Úkol, rozvinout ve vědomí lidstva zcela novy systém hodnot a c...
Zajímavé výzkumy o podstatě hmoty a vědomí (2.)
Pozoruhodnou cestou se během své odborné kariéry vydal světoznámý psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof. Jeho názory a poznatky nashromážděné během dlouholetých výzkumů změněných stavů vědomí přispěly k formulování nového převratného pohledu na psychologii. Grofa a další podobně smýšlející osobnosti spojuje snaha o vytvoření odlišného vědeckého paradigmatu nezávislého na dosud převládajícím mechanistickém světovém názoru. Stanislav Grof ...
Stručný úvod do šamanizmu
Prv, než si povieme o tom, čo šamanizmus je a ako vám môže pomôcť, musíme si ujasniť čo šamanizmus nie je. Po prvé, šamanizmus nie je nijaké náboženstvo ani sekta, hoci šaman môže veriť v Boha, resp. bohov. Po druhé, šamanizmus nie je druh alternatívnej medicíny, ale šaman môže byť a zvyčajne aj je výborným liečiteľom. Až teraz, keď sme vyvrátili najbežnejšie slovenské stereotypné názory na šamanizmus, môžeme sa vo výklade posunúť ďalej. ...
LSD - dobrá droga žije
Byl to vynález, o kterém se skládaly písně a psaly romány. Pak strašidlo, co zahubí vaše děti. A dnes? Ze Švýcarska, kde se před týdnem konala velká sešlost odborníků, k nám doléhá volání - průzkum lidského vědomí pomocí halucinogenů musí znovu začít. Tentokrát bezpečněji. Je pátek ráno, mrzne a svítí slunce, na nebi ani mráček. Před mohutným komplexem basilejského kongresového centra se tvoří houf lidí. Podle vzhledu by člověk řekl, že uvni...
Vesmír jako hologram
(Holografická paradigma ako základ vesmíru v idealistickej vede, pozn. Zayko5) V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. A pokud nemáte ve zvyku číst odborné časopisy, tak jste pravděpodobně asi nikdy neslyšeli jméno Aspect, ačkoli ...
Holotropní stavy, archetypální psychologie a transity v astrologii
PSÝCHÉ A KOSMOS Stanislav Grof, M.D. Psychedelické látky obecně a konkrétně LSD mohou hluboce ovlivňovat funkčnost lidské psýché. V závislosti na osobnosti jedince, který je užívá, a na okolí či prostředí v němž jsou podávány, mohou mít hluboce blahodárný nebo naopak nesmírně zhoubný účinek. Z tohoto důvodu se výzkumníci již od prvních pokusů učiněných s psychedelickými látkami snaží nalézt způsob, jak předvídat účinek, který by tyto lá...
     
Záznamy 1 - 20 z 13 záznamov