Pani Vessa Andromeda
Strážcovia Svetelných Informácií
Archivovaný preklad.

Pani Vessa Andromeda prostredníctvom Natalie Glasson 18-Október-2013 S veľkým potešením prinášam moje svetlo, aby sa stýkalo s vašim vlastným a umožnilo vytvorenie hlbokého súzvuku a dôvernosti. Ja predstupujem nie len ako sprievodca a milovaná priateľka, ale ako čohan a predáčka desiateho lúča svetla na planetárnej úrovni. Je tak veľa krásy vo vesmíre Stvoriteľa a je radostné vidieť, že si každý uvedomujete a spájate sa s krásou Stvoriteľa, spomínate...
Prekonanie Strachu zo Stvoriteľa
Archivovaný preklad.

Pani Vessa Andromeda prostredníctvom Natalie Glasson 31-Máj-2013 Milovaná podstata lásky na Zemi, Ja som Pani Vessa Andromeda, Ja som Andromédska bytosť z Galaxie Androméda v súhvezdí Androméda. Môžeš ma označiť ako mimozemskú bytosť, ale Ja som rovnaké svetlo a podstata Stvoriteľa ako si ty. V súčasnosti podporujem a dohliadam na službu desiateho lúča perleťovej vibrácie a jeho začlenenie do Zeme. Ja som oddaná službe dušiam vteleným na Zemi, moja najväčšia...
Podpora Zjednotených Dvanástich Lúčov Svetla
Archivovaný preklad.

Pani Portia prostredníctvom Natalie Glasson 9-Máj-2013 Ja vysielam do a na vašu cestu lásky, milosti a mieru, posvätné a mocné vibrácie dvanástich lúčov svetla. Ja som vedená predstúpiť a zdieľať s vami postupy pre pomoc a podporu vašej väčšej skúsenosti s dvanástimi lúčmi svetla, pre podporu všetkého čo vaša duša dosahuje na Zemi. Ja som Čohan a dozorca siedmeho lúča svetla fialovej farby sústredeného na premenu, mágiu, zázraky, úsvit a skúsenosť nové...
     
Záznamy 1 - 20 z 3 záznamov