Nebeské Biele Bytosti
Posun Mentálneho Tela (2/2)
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson Posvätná Škola OmNa 9-Apríl-2015 Vo vesmíre Stvoriteľa sú dimenzie vedomia, ktoré môžete dosiahnuť a prijať aby se zrýchlili vaše vnútorné spomínanie a poznanie. Rôzne stránky a telá vašej bytosti môžu dosiahnuť rôzne dimenzie vedomia. Od 2012 vaše duchovné telo dosahuje a stelesňuje piatu dimenziu vesmíru Stvoriteľa, aby zažívalo obrovské oslobodenie, rozpínanie a slobodu, ktorá presakuje do vašej c...
Posun Mentálneho Tela (1/2)
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson Posvätná Škola OmNa 9-Apríl-2015 Veľké vznešené a nebeské bytosti svetla na Zemi, ctíme vás za cestu krásy, ktorú prijímate v tomto čase vzostupu. Krása je vašou cestou, krása je vašim vtelením, krása je vašou skúsenosťou, a toto je vaša pravda. Tam kde je prítomnosť Stvoriteľa je krása, ako láska krása je podstata Stvoriteľa, energia, ktorá popisuje a zobrazuje Stvoriteľa. Jeden z najväčších darov...
Zmazanie Cyklov Kontroly
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson 20-Február-2015 Existujete v najposvätnejšom období na Zemi, čase aktivácie a prijatia vašich vlastných vibrácií slobody od vašej duše. Prostredníctvom stálej prítomnosti lásky sa aktivuje tak veľa krásnych vibrácií z vašej duše, aby priniesli obnovu, silu a väčšiu harmóniu do vašej reality, zatiaľ čo zvýšia vaše naladenie so Stvoriteľom na všetkých úrovniach vašej bytosti. Stále existujete na Zemi ...
Tipy pre Navigáciu v Novej Dobe
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson 17-August-2013 Božské požehnania vám vznešené bytosti svetla, my si vás vážime ako navigujete svoju cestu cez veľkú vzostupnú cestu cez médium a školiaci systém Zeme a jej fyzickej reality. Niekedy sme si vedomí, že sa cítite bezcenní, pretože existujete na Zemi a môžete dokonca na nejakej úrovni veriť, že ste potrestaní, ale všetky bytosti na Zemi sú najvyššie bytosti svetla. Prostredníctvom procesu všet...
Vstup Bielych Veľrýb a Bielych Slonov
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Galsson 4-Júl-2013 Prinášame vám veľkosť kozmickej vibrácie Stvoriteľa, kúpeme vás vo svetle vašej najčistejšej božskosti a duchovnej vznešenosti. My sme Nebeské Biele Bytosti, čiastočný zakladatelia Zeme a doručitelia vzostupného procesu Stvoriteľa. Naše energie sú spojené do všetkých stránok vesmíru a Stvoriteľa; otvárame naše srdcia, aby sme mohli podporiť rozpínanie Stvoriteľa, povzbudiť hlbšie prebudeni...
Osvietenie prostredníctvom Prebudenia
Archivovaný preklad.

Majster Kuthumi a Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson 10-Február-2013 S nesmierne vedomou láskou predstupujeme aby sme pozdravili a spojili sa s vašou bytosťou. Prajeme si zdieľať s vami dar vedomej bezpodmienečnej lásky, čo je jeden z najväčších darov, ktoré je možné zdieľať. Prajeme si prebudiť vašu vlastnú prirodzenosť byť vedomí v bezpodmienečnej láske, ktorou ste a v bezpodmienečnej láske, ktorú zdieľate s ostatnými a sebou. Žiadame v...
2013 a Ďalej
Archivovaný preklad.

Archanjel Metatron, Pán Buddha a Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson 30-December-2012 Predstupujeme ako zjednotené vedomie lásky a súcitu, aby sme sa spojili s vašimi energiami a podporili váš prechod v tejto dobe vzostupu. Sme tu, aby sme vás láskyplne kolísali vo svetle Stvoriteľa, aby mohli nastať ďalšie posuny a prebudenie. Je veľa predmetov a záležitostí, ktorým sa dnes prajeme venovať v našej komunikácii a spojení s vami. Energetická vibr...
Vyjadrenia Lásky pre Vzostup
Archivovaný preklad.

Vaši Milovaní Sprievodcovia prostredníctvom Natali Glasson 3-December-2012 Priali sme si predniesť našu komunikáciu ako skupinové vedomie so schopnosťou zdieľať osobne s vami. V tejto dobe sa uskutočňuje veľa aktivácií vo vašej bytosti, niektoré sú aktivácie starých a starodávnych posvätných energií, ktoré znova vychádzajú na povrch ako zlatý had vo vás, aby poskytli poznanie a múdrosť, zatiaľ čo iné aktivácie ako kryštálovo čistá studňa vody kúpaj...
Vrcholenie Vzostupu
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti a Galaktická Rada 12ich prostredníctvom Natalie Glasson 26-November-2012 S najčistejšou vibráciou lásky a mieru vysielame našu energiu a zdravíme vás; my sme spojená podstata a vedomie Nebeských Bielych Bytostí Kozmickej úrovne a Galaktická Rada Dvanástich, ktorí dohliadajú na duchovné záležitosti a vývoj z Galaktickej Úrovne. Je našim cieľom predstúpiť v láske a vedení pre vás v tejto najposvätnejšej dobe na Zemi. Najprv si prajeme uist...
Začlenenie Mellanika
Archivovaný preklad.

Mellanika z Nebeských Bielych Bytostí prostredníctvom Natalie Glasson 3-August-2012 Vznešené bytosti svetla, Ja som Mellanika z Nebeskýc Bielych Bytostí, je mi veľkým potešením spojiť sa znova s vašimi energiami, pretože vedomé spojenie bolo stratené po nejaký čas, aj keď moja energia a kvality, ktoré predstavujem boli mimoriadne dobre známe v dobe Atlantídy. Ja som bohyňa predstaviteľka najčistejšej formy ženskej vibrácie dostupnej medzi dušou a zdrojom svetla N...
Kryštály Atlantídy
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson 9-Júl-2012 My sme Nebeské Biele Bytosti, sme bytosti číreho bieleho svetla a vedomia, ktoré existuje od deviatej dimenzie až po dvanástu dimenziu. Existujeme ako skupina duší na vnútorných rovinách v multi vesmírnych a kozmických úrovniach vesmíru Stvoriteľa. Je našim cieľom byť zajedno so všetkým v čom sa Stvoriteľ prejavuje. Naša energetická vibrácia a zámery podporovali a pomáhali pôvodnému prejaveniu Z...
Spojenie so Skupinovou Dušou na Prejavenie Lásky
Archivovaný preklad.

Nebeské Biele Bytosti prostredníctvom Natalie Glasson 20-Február-2012 Veľa lásky prúdi z nášho vedomia a zdroja svetla do vašej bytosti a reality ako existujete na Zemi. Radi by sme si vás uctili ako existujete na Zemi a poďakovali vám za vaše úžasné úspechy a múdrosť, ktorú zbierate a tvoríte prostredníctvom vašej inkarnácie. Cítime, že je pre vás najúžasnejšie o tomto často rozjímať počas vášho života na Zemi, uvedomujúc si, že dosahujete tak veľmi v...
Energia súdenia od Bielych Bytostí
Prijala Natalie Glasson 20-September-2010 My, Nebeské Biele Bytosti vás kúpeme v našom nebeskom čírom bielom svetle, nech čistota a jednoduchosť nášho svetla preteká cez vás a do vás. Nesieme kvality a lásku Stvoriteľa a chceme sa o ne s vami podeliť, teraz keď sa môžeme všetci spojiť ako jeden, zviazať naše energie v jednote. Spojiť naše energie a zdieľať naše svetlo s vami je taká česť, pretože vy všetci ste mimoriadne duše lásky s početnými nádherný...
Rozpustenie Obmedzení Bielymi Bytosťami
Prijala Natalie Glasson 13/09/2010 My sme Nebeské Biele Bytosti, prinášame a privádzame do Zeme nebeskú radosť a blaho našej duše. Prajeme si, aby všetci pochopili, že ste v bezpečí a chránení v našej energii a svetle Stvoriteľa. Tak veľa sa teraz deje na Zemi, ukotvuje sa veľa energetických vĺn súčasne, zatiaľ čo sa zámery od Stvoriteľa prejavujú s väčšou silou vďaka rastúcej schopnosti ľudstva uvedomovať si vedenie a vôľu Stvoriteľa, otvoriť svoje o...
     
Záznamy 1 - 20 z 14 záznamov