Matka Mária
Matka Mária a UFO
Archivovaný preklad.

Matka Mária a UFO, Hviezdne Semienka, Cesta Vzostupu Vzostúpených Majstrov a Galaktické Dedičstvo 13 Modrý Lúč prostredníctvom Shekina Rose August 2015 Mnohí z vás, hviezdnych semienok a modrých lúčov, ste spojení so vzostúpenými majstrami, galaktickými bytosťami a hviezdnymi sústavami, ktoré sú časťou vášho prebudenia prostredníctvom vašej vývojovej vzostupnej cesty. V závislosti na lúčoch Stvorenia, hviezdnych sústavách a duchovných ríšach cez ktoré...
Tímová práca vo Vyšších Dimenziách (6/10)
Archivovaný preklad.

Otec/Zdroj, Sananda, AA Michael a AA Jofiel prostrednícvom Dr. Kathryn E. May 25-Marec-2015 A keď komunikujeme, môžeme hovoriť medzi sebou našimi mysľami, našimi srdcami, pretože pre nás nie sú oddelené. Ale môžeme sa tiež rozhodnúť nekomunikovať medzi sebou, takže ak s niekym naozaj nechcete hovoriť, len si necháte svoje myšlienky pre seba. Takže nie je to akoby okolo vás bol stále rámus. Musíme byť schopní to ovládať, alebo by to bolo ako byť na štadióne k...
Prenastavte Vaše Pohľady (2/2)
Archivovaný preklad.

Matka Mária prostredníctvom Natalie Glasson 13-Marec-2015 Posvätná Škola OmNa Ako som zdieľala, z plameňov premeny povstáva fénix jednoduchosti, toto má znova povzbudiť váš návrat ku vašej duši, aby ste spočinuli v mieri a láske vašej duše a podstaty. Táto nová energia vás pozýva vidieť, vnímať a cítiť všetko jednoduchými spôsobmi aby ste zvýšili vašu vnútornú silu, oživili vašu bytosť a pomohli prepustiť strach. Niekdy s premenou prichádza pocit ž...
Prenastavte Vaše Pohľady (1/2)
Archivovaný preklad.

Matka Mária prostredníctvom Natalie Glasson 13-Marec-2015 Posvätná Škola OmNa S novými vibráciami, ktoré sa ukotvujú do Zeme a prebúdzajú z vašej bytosti každým dňom stúpa frekvencia jednoduchosti podobne ako fénix z plameňov, aby pritiahli a prilákali vašu pozornosť. Vibrácia jednoduchosti prítomná kvôli väčšiemu ukotveniu svetla prináša do popredia novú cennú múdrosť a nový pohľad na pozorovanie seba a vašej reality. So všetkými mnohými posunmi a pr...
Vydesení k náprave v Chráme Svetla
Archivovaný preklad.

Sananda prostredíctvom Kathryn E. May 15-Február-2015 Ako viete, pracujeme vo vyššej 4ej dimenzii v Chráme Svetla, ktorý bol vytvorený za účelom prijatia temných duší, aby sa vzdali svojej nadvlády nad Planétou Zem. Je viac než 5 miliónov duší, ktoré súhlasili, že prídu do Svetla v Stredu, 11-Februára-2015. Len o 72 hodín neskôr viac než 250 z týchto stratených duší prešlo do 5ej dimenzie. Toto je pozoruhodný čin, keď zvážime poškodenie a vymývanie mozgu...
Preprogramovanie a Náprava Poškodených Duší (2/2)
Archivovaný preklad.

Sananda prostredníctvom Katrhyn E. May 13-Február-2015 Veľký Otec, Zdroj, sa im objavil, aby hovoril o tom čo by mohli očakávať v prichádzajúcom čase zotavenia a obnovy. Počas týchto prvých hodín ste všetci vy, ktorí sa zažívate ako multidimenzionálne bytosti, cítili vibrácie z týchto bytostí, ktoré boli pohltené v strachu, hrôze a nevoľnosti zo spomienok na veci, za ktoré očakávali trest. Veci sa od príchodu teraz začali trochu usadzovať. Nevyhnutnosť o...
2015 sa Zrodil vo Hviezdnom Výbuchu Svetla (1/4)
Archivovaný preklad.

Patricia Cota-Robles 8-Január-2015 Milovaná Matka Mária j predstaviteľka Ženskej Stránky nášho Vševedúceho, Všemocného, Všadeprítomného Otca/Matky Boha, Kozmického JA SOM, Všetkého Čo Je. Ona predstavuje Princíp Božskej Matky na Zemi a ona prijala zodpovednosť udržovať Nepoškvrnené Počatie, čo je Božská Predloha pre Vzostup vo Svetle každého jedného človeka na Zemi. Aby nám pomohla s kriticky dôležitým a nebývalým procesom premeny našich Pozemských T...
Prvé Výročie Oslobodenia od Reptiliánskej Kontroly (2/2)
Archivovaný preklad.

Matka Mária prostredníctvom Kathryn E. May 25-Júl-2014 Tak vidíte, Projekt Lucifer urobil krásnu obrátku, zo snahy obsiahnuť temných, ktorí spôsobovali tak veľa škody vo svojom úsilí ovládnuť Planétu Zem, ku úžasnému projektu prestavby a obnovy. Mohli by ste o ňom rozmýšľať ako o Maršalovom Pláne (program obnovy ekonomík Európy po druhej sv. vojne, pozn. prekl.) pre celú Zem, pre obnovu mieru a blahobytu pre vojnou roztrhané krajiny a ľudí, ktorí trpeli veľ...
Prvé Výročie Oslobodenia od Reptiliánskej Kontroly (1/2)
Archivovaný preklad.

Matka Mária prostredníctvom Kathryn E. May 25-Júl-2014 Bola som privolaná, aby som sa pridala ku tejto úžasnej sérii sprostredkovaných správ pred RV (prehodnotenie mien). Bola som potešená, že sa môžem podieľať na tejto historickej zbierke lekcií vyučovania, ktoré budú použité pre pozdvihnutie všetkých tých, ktorí možno teraz spia pre vyššiu úroveň vibrácie. Ja som poctená, že som jedna z Veľkých Myslí, ktoré už prispeli ku vášmu prebudeniu. Pozná...
Mária Magdaléna (2/3)
Archivovaný preklad.

Jeshua prostredníctvom Judith Coates Apríl 2014 Keď som študoval v Indii, tamojší majstri mi dali meno, pretože dokázali cítiť, že som mal účel presahujúci len človeka, ktorý chce vedieť. Boli to tiež tí, ktorí videli ďaleko oboma smermi, ako by ste chápali dejiny a ako by ste chápali pohyb vpred. Vedeli, že so mnou bola energia; nie že by som niečo spravil, ale skrátka tam bola, a dali mi meno Raj Pur. Takže, možno niektorí z vás ste mali informácie o člo...
Nová Predloha – Časť 1
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose a Kamala Everett Apríl 2014 Ako sa stávate stále viac vedomí Prítomnosti Boha vo vás, stávate sa živou ukážkou toho ako to vyzerá a aký to je pocit žiť vo Vedomí Jednoty alebo Kristovom Vedomí, kde sa Božská Láska môže stať základom každej duše v každom spoločenstve po celom svete. Ste tu, aby ste sa stali živou ukážkou vašej stelesnenej ...
Aprílové energie – pripútajte sa prosím! (1/3)
Archivovaný preklad.

Patricia Cota-Robles Apríl 2014 Na začiatku tohto roku nám Bytosti Svetla v Ríšach Osvietenej Pravdy povedali, že 2014 bude rok ako žiadny iný. Zdá sa, že to bolo zdržanlivé vyjadrenie, tento rok nastávajú Mocné Činnosti Svetla z účasťou celej Spoločnosti Neba a JA SOM Prítomnosti každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi. Tieto udalosti doslova katapultujú Ľudstvo a Zem vpred do Svetla. Výsledky týchto udalostí pomáhajú zvrátiť nepriaznivé účinky nášho p...
Skoré Dejiny Zeme (5/17)
Archivovaný preklad.

Germane prostredníctvom Lyssa Royal 16-Máj-1991, Los Angeles Mária a Nepoškvrnené Počatie. Radi by sme sa vrátili ku nepoškvrnenému počatiu. Je to veľmi zaujímavý príbeh, pretože dnes v súčasnej dobe máte príbeh o UFO únosoch kde je niektorým ženám vštepené dieťa, ocitnú sa tehotné bez sexuálneho styku. Nuž, toto nie je nič nové. Takže Matka Mária by bola považovaná za pannu, že? Ak urobíte jazykové štúdie o definícii panenstva v tom čase (overte...
Vedomie Spoločenstva – Časť II
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, November 2013 Spoločenstvo je vo svojej podstate odrazom, ktorý zdanlivo zrkadlí vedomie druhých, a predsa v skutočnosti zrkadlí rôzne stránky vašej vlastnej bytosti. Keď si začnete stále viac uvedomovať Prítomnosť Boha vo vás, potom sa stanete živou ukážkou toho ako to vyzerá a aký je to pocit žiť v Jednote alebo Kristovom Vedomí, kde sa Božská L...
O Starostlivosti a Zmenách (2/2)
Archivovaný preklad.

Matka Mária prostredníctvom Elizabeth Ayres Escher 25-Január-2014 Cíťte ako sa energie neba zapletajú a prepájajú s vašimi fyzickými bunkami a kozmický tanec, ktorí víri vnútri, aj ako sa väčšia špirála galaxie pohybuje pomaly a vznešene cez temný hmotný vesmír. Ako hore, tak dole; vy ste odrazom celistvosti Všetkého Čo Je. Je vašim právom zažívať život naplnený hojnosťou a blahom. Keď prijmete a uznáte vašu vlastnú seba-hodnotu, tento nový pocit pr...
O Starostlivosti a Zmenách (1/2)
Archivovaný preklad.

Matka Mária prostredníctvom Elizabeth Ayres Escher 25-Január-2014 Nie všetky ženy sú matky; niektoré si vybrali osamelý život, hlavne v tomto prechodnom období na vašej planéte. Byť sama znamená mať viac času na seba zdokonaľovanie, pozeranie do vnútra a podniknutie dlhej cesty do vnútra. To neznamená, že človek opustil schopnosť opatrovať druhých prostredníctvom zdieľania svojich energií a prítomnosti. Skutočne, často to umožňuje aby sa táto schopnosť roz...
Matthew Ward – 5-Január-2014 (2/4)
Archivovaný preklad.

prostredníctvom Suzanne Ward Takže teraz, veľa ľudí verí, že všetko v Biblii je pravda, pretože boli učení, že to je „slovo Božie“, ktoré napísali Bohom-inšpirovaní jednotlivci. Nie je to tak. Nespočetné chybné časti Biblie obsahujú chyby v prekladoch Aramejských a Gréckych záznamov – jedna je „nemluvňa v jasličkách“ - spolu s obmenami prekladateľov, ktoré vyhovujú ich osobným presvedčeniam. Tie boli urovnané ďalšími [chybami] v neskorších prek...
Víťazný Posun Vedomia (4/5)
Archivovaný preklad.

Patricia Cota-Robles Boží Plán bol aby kritické množstvo Ľudstva dosiahlo Prebudený stav Kristovho Vedomia do času keď sme zažili Posun Vekov 21ého Decembra 2012, a Zrodenie Novej Zeme 22ého Decembra 2012. Dúfalo sa, že víťazstvo týchto dvoch udalostí bude dláždiť cestu pre 2. príchod Krista v srdciach a mysliach aj najspurnejších a najvzdornejších duší na Planéte. Úspech takej udalosti by priniesol poslanie Ježiša a Márie Magdalény pre Vek Rýb ku Božsky V...
Víťazný Posun Vedomia (3/5)
Archivovaný preklad.

Patricia Cota-Robles Ten mocný posun do frekvencií neobsiahnuteľnej Božej Lásky našej Matky Boha vyčistil cestu pre obnovu Božského Mužstva. Keď Ľudstvo tragicky padlo do pokriveného vedomia oddelenosti a duality, stratili sme uvedomenie našej Matky Boha a Láskavú Povahu Božského Ženstva. Namiesto vyvažovania Sily nášho Otca Boha Láskou našej Matky Boha ako to bolo pôvodne zamýšľané, začali sme zneužívať Moc nášho Otca Boha a Božského Mužstva. Keď sme bo...
Nové Písmo – Kapitola 13 (2/3)
Archivovaný preklad.

Sananda/Ježiš prostredníctvom Kathryn E May, PsyD 1-September-2013 Stáli sme bdelo keď život začal odchádzať z môjho tela, ale dokázali sme udržať vlákno Svetla do srdca, ktoré stále bilo neznateľným rytmom, naladené na Kristove Vedomie 7ej dimenzie. Bol to náš plán, okmih, pre ktorý sme boli vycvičení. Keď telo bolo zabalené do ľanu a odnesené preč, sprevádzala ho moja drahá Matka Mária, moja žena a ostatní, ktorí vedeli čo sa malo stať. Bolo dôlež...
     
Záznamy 1 - 20 z 65 záznamov
Na koniec zoznamu
Koniec
Nasledujúca strana
Ďalšia strana