Kuthumi
Nové Začiatky (pokračovanie) (2/2)
Archivovaný preklad.

Majster Kuthumi prostredníctvom Natalie Glasson 23-Január-2015 Keď ste vedome začali váš proces duchovného prebudenia na Zemi, možno ste si boli vedomí Vzostúpených Majstrov? Takých bytosti ako vy, ktoré dosahujú osvietenie vo fyzickom tele, aby potom opustili fyzické telo a vrátili sa do svetla Stvoriteľa. Možno si tiež prajte dosiahnuť toto, prejsť cez váš vzostup na Zemi a skončiť proces prevteľovania a byť podporou a vedením na vnútorných rovinách? Je to ok...
Nové Začiatky (pokračovanie) (1/2)
Archivovaný preklad.

Majster Kuthumi prostredníctvom Natalie Glasson 23-Január-2015 Toto obdobie na Zemi je taká posvätná doba, tak plná obnovy, rastu, prebudenia a príležitostí. Je to naozaj čas omladenia, obnovy a znovuzrodenia, ktorý v závislosti na vašej duši a vašej schopnosti pohybovať sa v rytme s energiami vnútri a okolo vás môže trvať týždne, mesiace alebo roky. Stvoriteľ vedie proces prepustenia vo všeobecnom vedomí ľudstva. Toto sú energie ukrižovania, prepustenie starých...
Nový Začiatok (2/2)
Archivovaný preklad.

Majster Kuthumi prostredníctvom Natalie Glasson 16-Január-2015 S týmto poznaním rozvíjajúcim sa vo vašej bytosti od vašej duše a posvätnými frekvenciami, ktoré sa ukotvujú do vašej bytosti začnú pre vás a všetkých nastávať dva posuny. Povstane zásadný rozvoj a vyjadrenie tvorivosti, nie z osobnosti, ale z duše. Táto tvorivosť bude predchnutá božskými vibráciami vašej duše, skupiny duší a Stvoriteľa a teda bude podporovať a povzbudzovať a prejavovať podst...
Nový Začiatok (1/2)
Archivovaný preklad.

Majster Kuthumi prostredníctvom Natalie Glasson 16-Január-2015 Pozdravy a veľké množstvá lásky sú vysielané ku každej duši na Zemi v súčasnej dobe. Vo vzostupnom procese, ktorým všetci na Zemi a vnútorných rovinách prechádzame, ste mimoriadne cenní, vaša prítomnosť má dôvod a účel, toto je rovnaké pre celé ľudstvo. Mnohí z vás ste putovali cez život za životom, väčšina vašich minulých životov bola v služb ostatným, pretože ste podporovali a pozorova...
Vzostup v Prítomnom Okamihu (2/2)
Archivovaný preklad.

Majster Djwhal Khul, Majster Kuthumi a Majster El Morya prostredníctvom Natalie Glasson 21-November-2014 Ja som tu ako predstaviteľ Božej Vôle Stvoriteľa tiež známej ako Boží Plán Stvoriteľa. Božia Vôľa Stvoriteľa, keď je spojená a pozorovaná pre celý vesmír Stvoriteľa, je veľmi zložitá. Prajem si pripomenúť vám a všetkým jednoduchý účel a zmysel Božej Vôle Stvoriteľa. Je to pripomienka, že všetko je dobré, všetko je v božom poriadku, všetko je zlade...
Vzostup v Prítomnom Okamihu (1/2)
Archivovaný preklad.

Majster Djwhal Khul, Majster Kuthumi a Majster El Morya prostredníctvom Natalie Glasson 21-November-2014 Majster Djwhal Khul: Zhromaždil som vás dnes v Knižnici Vedomia na vnútorných rovinách v Ašrame Druhého Lúča v Oddelení Syntézy. Vítajte u Majstra Kuthumi, Majstra El Morya a všetky duše, ktoré sa zúčastňujú a počúvajú vedome alebo nevedome. My pôsobíme ako predstavitelia určitých vlastností Stvoriteľa; tieto vlastnosti udržované v našich bytostiach sa st...
Ty si Dúha a Hrniec Zlata (2/2)
Archivovaný preklad.

Kuthumi prostredníctvom Kathryn E. May 29-Júl-2014 Príde to ako prekvapenie mnohým, ktorí stále spia, ale Ja môžem s vami hovoriť úprimne a viem, že ma pochopíte. Je tu prenikavé presvedčenie, že byť ustarostený je ctihodná snaha. Dovoľte mi to napraviť hneď teraz. Je to nepríjemné a znepokojujúce pre tých, ktorých milujete. Obávať sa o niekoho nie je lichotivé ani povzbudivé; vyvoláva to v nich pocit, že si myslíte, že sú neschopní a prajú si, aby ste pr...
Ty si Dúha a Hrniec Zlata (1/2)
Archivovaný preklad.

Kuthumi prostredníctvom Kathryn E. May 29-Júl-2014 Pozdravy všetci jasní a krásni Pracovníci Svetla. Ja som potešený, že mám túto príležitosť hovoriť s vami. Ja som ten kto si užíval prácu zväčša v zákulisí počas tejto fázy budovania vášho slávneho Vzostupu. Tí z nás vo vyšších ríšach sú očarení vašim prílivom a odlivom, tlakom a ťahom, pohybom hore a dole. Vždy vás povzbudzujeme a sme potešení keď pozorujeme stúpajúcu dráhu vašej duchovnej c...
Príbeh v pozadí Projektu Lucifer (2/3)
Archivovaný preklad.

Lucifer prostredníctvom Kathryn E. May 26-Júl-2014 Aby sme zmiernili našu túžbu, zariadili sme vtelenia pre zažívanie života spoločne ako stránky našich duší, zatiaľ čo ja som sa stále ďalej vteľoval medzi temnými. Týmto spôsobom sme mali útechu bytia spolu a predsa pokračovali to čo sme nazvali „Projekt Lucifer“. Nie je to taký skvelý pocit ako keď hlavné vtelenie, ktoré prenáša veľkú časť energie duša stretne svoj pár, ale bola to pre mňa úľava, ...
Ty si Kľúč – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose a Kamala Everett Máj 2014 Keď ľudské bytosti uvidia, že žijú svoje životy spôsobmi, ktoré nepodporujú ich Božskú Prítomnosť, spustí to hlboké vnútorné prebudenie, ktoré uvoľní spiace energie, ktoré sú teraz potrebné aby priviedli ľudstvo do Zlatého Veku. Toto bude zahŕňať odhodenie mnohých túžob ega a všetkých predstáv ľudstva o tom...
Tvorenie Spoločenstiev Božskej Lásky
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, November 2013 Spoločenstvá majú byť ukážkami toho ako to vyzerá a aký to je pocit byť živý v Božskej Láske. Všetka služba jednoducho vychádza z prirodzenej túžby zdieľať tú Lásku v súlade s každého darmi a nadaniami. Toto je pravda pre nás na vnútorných rovinách rovnako ako pre vás na Zemi. Vy ste v prítomnosti stvoritelia na Zemi, ktorí sú...
Prehľad 2014
Archivovaný preklad.

Kuthumi prostredníctvom Lynette Leckie Clark Moji priatelia, 2014 bude pre všetkých Pracovníkov Svetla Rok aby vystúpili vpred a boli zodpovední. Už žiadne skrývanie v tieňoch ktoré umožňuje iným prevziať veľkú emocionálnu nestálosť, ktorá obklopuje planétu. Všetci teraz musia hrať rolu v uctení ja duše. Je to rok keď jednota musí zvíťaziť. Jednota s druhmi Pracovníkmi Svetla podobného zmýšľania a spôsobov – jednota hromadne. Prostredníctvom jednoty ...
Prečo sa spájame so Svetlom?
Archivovaný preklad.

Majster Kuthumi prostredníctvom Natalie Glasson 21-November-2013 S najjasnejšou láskou a svetlom prinášam moju energiu, aby som vás teraz objal, Ja som tu ako podpora a sprievodca a priateľa, aby som inšpiroval božstvo a pravdu vo vašej bytosti, aby sa viac úplne vynorili, poznané vašim súčasným pohľadom. Nech na vás svieti svetlo Stvoriteľa a ja budem pôsobiť ako nástroj a kanál svetla Stvoriteľa, smerovať ho hlboko do vašej bytosti, aby ste mohli poznať svetlo, k...
Kuthumi 5-December-2013
Archivovaný preklad.

prostredníctvom Marlene Swetlishoff Drahí, Ja som najviac potešený, že vám prinášam tieto slová prostredníctvom našej milovanej pisárky. Ako sa intenzita energií stále zvyšuje, budú obdobia času keď mnohé kanály svetla nebudú schopné priniesť správy z vyšších ríš svetla. Počas týchto mnohých rokov sme sa snažili sprístupniť každému informácie, ktoré by pomohli každému človeku v jeho osobnej a kolektívnej ceste. Tieto správy a vedenie v nich sú d...
Odpovedz Tvojej Duši
Archivovaný preklad.

Kuthumi prostredníctvom Lynette Lecke-Clark Novemer 2013 Ja Kuthumi predstupujem aby som znova hovoril. Dúfam, že budem užitočný, pretože mnohí sú v rôznych stavoch uvoľnenia a predsa nie porozumenia. Toto tvorí turbulenciu na mentálnom tele. Turbulenciu tvorenú strachom. Toto následne tvorí mnohé zmiešané emócie. Tak vidíte, turbulencia, ktorá je znepokojujúca a mätúca. Na vonkajšej úrovni slnko tiež zažíva turbulenciu prostredníctvom mnohých mocných slnečn...
Vedomie Spoločenstva – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom Zakladateliek Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Kamala Everett a Sharon Rose Duchovný účel vášho života je v konečnom dôsledku rozšíriť Lásku a Svetlo Boha spôsobom, ktorý podporí Prítomnosť, ktorá prebýva vnútri a okolo každej duše. Keď sa žitie Prítomnosti-do-Prítomnosti stane viac realitou vo vašom svete, mnohí budú chcieť žiť v spoločenstvách sústredných v srdci, kde sa môžu zísť spoločne...
Sila Duše
Archivovaný preklad.

Julius prostredníctvom Lynette Leckie-Clark z Kuthumiho Školy Múdrosti Október 2013 Vaše telá sa teraz menia, pretože sa musia. Zmena je jemná a bude taká naďalej. Všetky vývojové zmeny na Zemi sa dejú počas mnohých rokov a ľudstvo nie je iné, avšak s jednou výnimkou – Tri úrovne vedomia. Ty ako človek si dostal dar slobodnej vôle a s tým prichádza schopnosť rozšíreného vedomia. Ja vám hovorím, vaša slobodná vôľa vám vždy bola dostupná. Ale moja spr...
Začlenenie Dimenzií
Archivovaný preklad.

Kuthumi prostredníctvom Rev. Lynette Leckie-Clark Október-2013 Ja Kuthumi predstupujem, aby som vás zobral za ruku a viedol vpred na vašej novej ceste. Toto je nutné, pretože napriek všetkým našim učeniam sa stále obávate vykročiť vpred. Mnohí jednoducho fušujú do svojich vyšších ja. Kvôli tomuto je zmätok vo vašej mysli. Vaše vyššie ja sa vás snaží tlačiť vpred, ovplyvniť viac vaše rozhodnutia a denný život. A vy predsa odporujte, hovoríte si „áno, ...
Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Vývoj, 3. část
V této části Otázek a Odpovědí Kryona naleznete vysvětlení opravdu významných pojmů či oblastí. Jako např. Co je 5. dimenze, zda existuje, co se děje po fyzické smrti, pojednání o smyslu života, Kryon také vysvětluje pojmy spřízněná duše a Dvojplamen, zabývá se fenoménem svobodné vůle a to i ve vztahu k jiným planetám a částem Vesmíru, vrací se k vysvětlení obsahu pojmu (procesu) Vzestup, vysvětluje stav "Lásky", obšírně se vyjadřuje k podstatě "čis...
Opomenuté dítě
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě Poselství Mistra Kuthumi-Agrippy přijala Michelle Manders, Johannesburg, 13. srpna 2010 Revidováno a aktualizováno pod záštitou Mistra Kuthumi-Aggrippy 22. ledna 2013 Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím v paprscích lásky a moudrosti, abych pozdravil každého z vás v tento den a přinesl požehnání léčení, napojení a rozpoznání světla vaší duše. Zdravím vás, milovaní! S velkou radostí a potěšením v srdc...
     
Záznamy 1 - 20 z 105 záznamov
Na koniec zoznamu
Koniec
Nasledujúca strana
Ďalšia strana