Šambal
Žitie ako vaše Vzostúpené Ja – Časť 1
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateliek Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Kala Everett a Sharon Rose Apríl 2015 Predstupujeme dnes, aby sme vám pripomenuli, že vaša úžasná, Svetlom naplnená Prítomnosť je vždy jedno s vami na duchovných úrovniach vášho vedomia. Toto je pravda bez ohľadu na to čo si myslíte alebo cítite alebo aký je stav vášho fyzického tela. To znamená, že mnohí z vás už sa spojili s štvor-dimenzionálnymi úrov...
My Sme Zmena – Časť 1
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateliek Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Kamala Everett a Sharon Rose Január 2015 Len úplné zjednotenie s Božskou Prítomnosťou vášho Pravého Ja j dosť silné, aby transmutovalo veky bolesti a chybných infomácií, ktoré sú zaznamenané v pamäťovej mriežke každej ľudskej bytosti. Božský Súcit Matky/Otca Boha umožňuje, aby boli stáročia mylných predstáv transmutované a vyzdvihnuté zo sŕdc, myslí ...
Sheldan Nidle pre DH a GF 28-Október-2014
Archivovaný preklad.

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik Selamat Jalwa! (Buďte vo Večnej Radosti!) Prichádzame ku vám s radostným pocitom! Udalosti sa ďalej pohybujú vpred. Prichádza čas predniesť oznámenia sprevádzané začiatkami globálneho blahobytu. Niekoľko národov oddaných priniesť vám nový finančný systém je pripravených uskutočniť rad podstatných vyhlásení, ktoré majú navždy zmeniť spôsob ako vaša ríša používa svoje mnohé meny. Naviac množstvo až-doteraz tajných úložní zlata...
Nácvik sa Skončil – Časť 1
Archivovaný preklad.

Správy od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, September 2014 Každá bytosť na svete je pozvaná predefinovať svoje priority a presmerovať svoju pozornosť, aby bola v súlade s vedomím ich Prítomnosti. Toto zahŕňa posun sústredenie preč z vonkajších rozptýlení hmotného sveta do spojenia s večnou podstatou duše, ktorá prebýva vnútri. Pre vzostup do slobody 5ej dimenzie musí byť daný čas na zriadenie stále hl...
Spolu-Tvorenie ako Vaša Prítomnosť – Časť 1
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateliek školy Mystérií Vzostúpených majstrov Kamala Everett a Sharon Rose August 2014 V dejinách vašej civilizácie nikdy nebol čas, keď by bolo pre vás dôležitejšie odpovedať na pozvanie vás, aby ste boli vedomými spolu-tvorcami s Bohom a vašimi priateľmi Pracovníkmi Svetla. My to zdôrazňujeme, pretože váš úžasný nový Zlatý Vek Slobody môžete prejaviť len vy, ktorí žijete na Zemi; a vaša ochota pre...
Tvorenie Budúcnosti je na Vás – Časť II
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose a Kamala Everett Jún 2014 Keď transmutujete, premieňate a pozdvihujete obmedzené stránky vášho vedomia späť do Lásky a Svetla Boha, tvoríte cestu vzostupu, ktorá má moc preniesť celú vašu bytosť späť do vedomia vašej už-vzostúpenej Prítomnosti. Žiť ako vaša Prítomnosť znamená tvoriť váš život a vašu budúcnosť z Lásky a Svetla Boha, kt...
Tvorenie Budúcnosti je na Vás – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených majstrov Sharon Rose a Kamala Everett Jún 2014 Žitie ako vaša Prítomnosť zahŕňa pestovanie jasného a neochvejného zámeru priviesť váš život do súladu s Božskou Kryštalickou Predlohou, ktorú vytvorila vaše duša v spolupráci s vašou Prítomnosťou. Ako ukazovatelia cesty vášho nového Zlatého Veku, je teraz dôležité byť si vedomí kto ste a prečo ste tu počas Ve...
Žitie v Jednote – Časť II
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Kamala Everett a Sharon Rose, Február 2014 Žijete v mimoriadnej dobe, založenej hlavne na všetkej pomoci vo vzostupe, ktorú prijímate v súčasnosti na osobnej, planetárnej a globálnej úrovni vašej bytosti. Zrýchlené frekvencie, ktoré prichádzajú na váš svet doslova magnetizujú vaše vedomie za to čo ste poznali alebo žili po tisíce životov! Tieto energie vylaďuj...
Žitie v Jednote – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, Február 2014 Cieľom každého života je prísť domov ku Pravému Ja ~ Prítomnosti Boha, ktorá prebýva vo vás a vo všetkom živote. Keď je toto vaša realita, potom prebývate v zjednotenom poli, ktoré je tam, aby podporovalo vaše blaho na každej úrovni vašej existencie. Prísť domov do svojho Ja, ktorým naozaj ste, ovplyvňuje spôsob, ktorým môže vesm...
Žitie Tu a Teraz – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, Január 2014 My sme ľahko zajedno s vami keď žijete tu a teraz, pretože potom naozaj prebývate v Božej Prítomnosti a my sme vždy v spojení s vašou Prítomnosťou. Keď vidíte svet ako živú pulzujúcu energiu, uvidíte, že energia existuje vo frekvenčných vlnových pásmach a my vás voláme do „pásma“, ktoré pulzuje Vedomím Jednoty, pretože to je va...
Vaše prebudenie z ilúzie je bezprostredne blízko!
Archivovaný preklad.

Ježiš prostredníctvom John Smallman 20-Január-2014 Je len JEDEN! Vy všetci to viete, aj keď pre mnohých z vás je ťažké dosiahnuť to poznanie, to hlboké vnútorné poznania. Boh, náš Otec, Zdroj všetkého čo existuje a v ktorom je všetko obsiahnuté, len JE. A Zdroj je nekonečný, neobmedzený, bez hraníc – nie je nič mimo, je len vnútri, čo nemá ani začiatok ani koniec, len JE, VŽDY, VŠADE. Je nevyhnutný, neodvratný, neustále podporuje všetko čo existuje v l...
Žitie Prítomnosti do Prítomnosti – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, September 2013 Ste vyzvaní kráčať na vašej Zemi ako vaša Božská Prítomnosť, aby ste mohli ukázať ako to vyzerá a aký to je pocit žiť, milovať a tvoriť ako plne vedomé bytosti vo Vedomí Jednoty. V žití v Jednote so vzájomnou Prítomnosťou budete mať vo vašich srdciach príťažlivú silu, aby ste pritiahli Lásku a Svetlo Zdroja, ktorá je potreb...
Správa od Kolektívu Svetla (2/2)
Archivovaný preklad.

prostredníctvom Tazjima 10-August-2013 Môže byť ľahké stratiť sa v blaženosti meditácie, ale uzemnenie v prítomnom okamihu je nutné ak máte uskutočniť prácu zmeny vášho sveta. Každý okamih, ktorý si môžete byť vedomí, ešte aj kým spíte, je ďalší okamih keď môžete uskutočniť veľké veci a naučiť sa priniesť múdrosť vašich vyšších Ja do prejavu. Vy ste kotvy a mosty, prinášate svetlo stvorenia do prejavu. Boli ste zvolení pre túto rolu vašimi j...
Vodcovstvo v Zlatom Veku – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, Júl-2013 Svet je na pokraji novej éry a tí, ktorí sú tu, aby ho zobrali do nového Zlatého Veku sa už pohybujú na svoje miesta okolo zemegule. Vodcovia Zlatého Veku a žitie v Zlatom Veku môže byť prejavené len z úplných hlbín srdca, ktoré zdieľate s vašou Prítomnosťou a Prítomnosťou, ktorá prebýva v celom živote. Len v tých hlbinách ľudstvo n...
Je Čas, aby vaša Prítomnosť Viedla – Časť II
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, Jún-2013 Ako pokračujete v uvoľňovaní vašej mysle, srdca a tela z akéhokoľvek obmedzujúceho programovania, ktoré ste si mohli osvojiť počas storočí, stelesňujete mocné nové frekvencie, ku ktorým ľudstvo nemalo prístup po tisícročia. Toto otvára váš potenciál viesť svet do jeho pravého osudu ako srdcového centra vašej galaxie. Teraz je čas vid...
Je Čas, aby Vaša Prítomnosť Viedla – Časť I
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom zakladateľov Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose, Jún-2013 Toto je výzva premiestniť celú vašu pozornosť a vaše vedomie z vášho ega do zásadnej láskyplnej povahy vašej Prítomnosti. Toto je naše volanie poľnice v tejto dobe, kvôli jeho dôležitosti pre vzostup ľudstva do Vedomia Jednoty. Láska musí byť vzkriesená ako podstata, ktorá prebýva v jadre srdca každého, ak má mať vzostup podporu, ktor...
Premena na Zemi (2/2)
Archivovaný preklad.

Matka Sekhmet hovorí s Veľkou Radou v Šambale ohľadom Premeny na Zemi prostredníctvom Elizabeth Trutwin 14-Júl-2013 Ra, Alcyone a Sekhmet spoločne vstúpili do Prstencov Stvorenia potom ako vstúpili do Stavu Čírej Lásky a uviedli svoje zámery spoločne. Po vstupe na toto Sväté Miesto Stvorenia vynulovali Energiu Zdroja vo Vyššej Vibrácii a nahradili nižšiu vibráciu, ktorá vychádzala a udržovala prvok strachu, ktorý začal Veľký Experiment. Toto spôsobilo, že sa n...
Premena na Zemi (1/2)
Archivovaný preklad.

Matka Sekhmet hovorí s Veľkou Radou v Šambale ohľadom Premeny na Zemi prostredníctvom Elizabeth Trutwin 14-Júl-2013 Keď sme pôvodne začali Veľký Experiment Duality, prvorodení Matky/Otca Boha zvaní Jehovah a Lilith boli iskry. Boli to duše, ktoré boli úplné a celé každá sama o sebe. DvojPlamene v jednej guli svetla. Plynuli bok po boku vo Vesmíre ľahkej hmoty. My všetci sme boli Stvorení spoločne ako Dvojplamene úplní a Celí zároveň. Ako sa vyvíjali a rást...
Buďte ako Jar v Púšti (1/2)
Archivovaný preklad.

Sanat Kumara prostredníctvom Tazjima 2-Jún-2013 JA SOM Sanat Kumara, tiež známy láskavo ako „Raj“. V súčasnosti slúžim ako planetárny logos, zo svätého mesta Shambala, domova Vzostúpených Majstrov a spojenia s vašim sesterským svetom, susednou planétou Venuša. Počas vekov ešte pred veľkým Pádom Človeka som hral mnohé role a ponúkal mnohé tváre mnohým kultúram. Niektorí ma poznajú ako Ahura Mazda; Skanda, bojovný syn Siva (Šiva); a niektorým som známy a...
Prítomnosť v Činnosti – Časť II
Archivovaný preklad.

Správy Zlatého Veku od Majstrov prostredníctvom Školy Mystérií Vzostúpených Majstrov Sharon Rose – Máj 2013 Mnohí z vás sa začínate prispôsobovať obrovským nárastom v energii, ktoré nastávajú odkedy vaša Zem prešla do oveľa väčšej blízkosti ku Galaktickému Stredu. Začínate žiť viac vo vnútornom mieri a harmónii, čo je prirodzené pre vašu Prítomnosť. Náš hlavný zámer v tejto dobe je stále otvárať mysle a srdcia tak, aby čo najviac ako je možn...
     
Záznamy 1 - 20 z 55 záznamov
Na koniec zoznamu
Koniec
Nasledujúca strana
Ďalšia strana