Hľadať v zozname
Čo je “studená fúzia”?
Archivovaný preklad.

Zbierku javov, ktoré dostali meno “studená fúzia” objavili uprostred 1980ich rokov Martin Fleischmann a Stanley Pons, ktorí použili svoje peniaze (asi 100,000$) na vykonanie elektrochemických pokusov, ktoré viedli ku ich oznámeniu na tlačovej konferencii 23.Marca 1989 na Univerzite v Utahu. Jeden z najprudších sporov v dejinách vedy vybuchol takmer okamžite. Jav ktorý oznámili chemici Fleischmann a Pons popieral súčasné porozumenie toho ako môžu nastať jadrové reakcie ...
Odpovede na Otázky o Energii Vákua
Archivovaný preklad.

Čo je energia vákua? Grécky filozof Aristoteles (384-322 pnl) vyučoval, že vákuum by v prírodne nemohlo existovať. Toto viedlo po storočia ku často opakovanej avšak nesprávnej fráze “príroda odrádza vákuum”. Táto mylná informácia pretrvala po dve tisícročia až kým nemecký fyzik Otto von Guericke (1602-1686) v 1657 ukázal v dramatickom experimente že vákuum – priestor zbavený vzduchu – je možné skutočne vyrobiť vypumpovaním vzduchu von. Ale otázka ...
Aký bude svet vo Veku Novej Energie?
Archivovaný preklad.

Vek po-Uhľovodíkových Palív bude pre ľudí, ktorí žijú dnes, na nepoznanie. Ústredné stanice elektrární grgajúce dym a škodlivé plyny budú vecou minulosti: nebude elektrická sieť. Sieť postupne odumrie a umrie počas prechodu ku distribuovaným zariadeniam Novej Energie, ktoré čo by mohlo byť také rýchle a dramatické ako éra prechodu ku osobným počítačom/Internetu, ktorá začala uprostred 1970ich rokov. Znečistenie spôsobené spaľovaním uhľovodíkových pal...
Aké sú výhody Novej Energie oproti konvečnej obnoviteľnej energii?
Archivovaný preklad.

Tak ako pri konvečných technológiách obnoviteľnej energie – ako slnečná energia a veterná energia – cena “paliva” za technológie Novej Energie je nula alebo v skutočnosti nula (napríklad cena za získanie ťažkej vody z bežnej vody pre použitie v LENR procesoch je malá v porovnaní s cenou uvoľnenej energie). V technológiách konvenčnej obnoviteľnej energie a tiež v technológiách Novej Energie sú náklady spojené s počiatočným kapitálovým výdavkom na zaria...
Čo je Nová Energia a aké sú jej hlavné kategórie?
Archivovaný preklad.

V tomto článku píšeme Nová Energia s veľkými počiatočnými písmenami pre zdôraznenie, aby nedošlo ku zámene so všeobecným výrazom “nová energia”, ktorý závisisí od názoru jednotlivca na to čo je “nové”. Nová Energia je výraz používaný na nové zdroje energie, ktoré v súčasnosti “vedecká inštutúcia” neuznáva ako reálne, ale pre ktoré existujú presvedčivé dôkazy – a v niektorých prípadoch ohromujúce dôkazy – aspoň v troch kategóriác...
Pravda o Technológii Nulového Bodu 5/5
Archivovaný preklad.

Adams: Ako dlho tu je spiknutie na zabránenie rozvoju voľnej energie? Trombly: Nuž, keď odkazujete na technologickú stránku veci, hádam by ste mohli povedať, že to začalo s Nikola Tesla. (Hoci ukrižovanie bolo naozaj tiež pokus zastaviť Voľnú energiu) Nikola Tesla dostal víziu o nekonečnej elektrickej energii, bez paliva, v 1880ich rokoch. Predviedol ju v 1886 a 1889 a potom počas 1890ich rokov. Snažil sa dať tento dar, ale chlapci z fosílnych palív sa rozhodli, že h...
Pravda o Technológii Nulového Bodu 4/5
Archivovaný preklad.

Adams: Môžeme stále obnoviť túto planétu? Trombly: Môžeme ak budeme konať s veľkou jasnosťou a veľkou rýchlosťou. Žiadna prekážka nám nemôže stáť v ceste. Mohli by sme dokonca znova získať púšť Sahara. To nezvykla byť púšť. Bola zničená ľuďmi ktorí vyrúbali les a spásli traviny, ktoré tam kedysi boli. Teraz sa to isté deje v Brazílii, Indonézii, Číne a Juhovýchodnej Ázii. Tieto lesy a pastviny sú ako naša koža. Čo robí koža? Chráni n...
Pravda o Technológii Nulového Bodu 3/5
Archivovaný preklad.

Adams: Čo sa stalo s technológiami voľnej energie, ktoré si vyrobil? Trombly: Ani jedna technológia, ktorú som buď vynašiel alebo sa spolupodieľal na jej výrobe nie je v mojom vlastníctve. Jedna je v Arizone, ktorá sa údajne stala vecou národnej bezpečnosti. Môj bývalý kolega sa raz pustil na vlastnú päsť do dizajnu s ktorým sme spolu prišli. Postavil zariadenie, ktoré bolo veľmi úspešné – a teraz je v popolnici a on je škrupinou svojho bývalého ja. Zabu...
Pravda o Technológii Nulového Bodu 2/5
Archivovaný preklad.

Adams: Veríš že popierame účasť cudzincov v záležitostiach tejto planéty? Trombly: Americkej verejnosti klamali tak dlho, že by neboli schopní poznať pravdu ani ak by im ju povedal Ježiš osobne. Pre Americkú verejnosť je veľmi ťažké vedieť čo sa deje. V mnohých smeroch sme národ, ktorý popiera, a príliš často národ alkoholikov a drogovo závislých. Je to neuvertiľené hromadné popieranie. Ľudia vidia to na čo sa odkazuje ako na lietajúce taniere alebo ...
Pravda o Technológii Nulového Bodu 1/5
Archivovaný preklad.

Budíček pre Amerických Ľudí Adam Trombly je jeden z vrcholových vedcov vo svete vo vývoji a tvorení technológie Nulového Bodu (Zero Point). Zariadenia, ktoré postavil pracujú dnes v iných častiach sveta. A predsa namiesto používania Energie Nulového Bodu je vlastný dom Adama Trombly v Maui vybavený sadou drahých slnečných panelov. Prečo nemôže Adam Trombly použiť svoju vlastnú odbornosť na pohoj svojho vlastného domu? Trombly strávil väčšinu svojho profe...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#14 Prijala Christine Burk 10.novembra.2018 Poznámka od Posla: Vrelý pozdrav, tu je Christine, a chcem s vami zdieľať čo sa tu deje. Viac než čokoľvek iné, som práve teraz nadšená a sústredená. Spolu s ďalšími jasnými, ktorí žijú v chatke, môžeme srdečne potvrdiť správu, ktorú všetci dostávame od Poslov a Médií. Ja osobne nikdy nedostávam časovú líniu, ale inak – z vnútorného poznania a stálych rozhovorov s Radou Svetla – môžem potvrdiť v...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#13 Ako Budúcnosť Tvorí Prítomnosť Archanjel Michael prostredníctvom Christine Burke Ako môžete vnímať, na Zemi sa veľa odkrýva. Každý deň vytvára vlny vpred a hore. Áno často je uväznenie takej zásadnej zmeny pociťované prudko, takže pomáha udržať si perspektívu, že toto je spôsobené obrovskými energetickými a praktickými úspechmi, ktoré z najväčšou istotou dosahujete. Tiež majte na vedomí, že to nie je minulosť Zeme, ktorá diktuje jej budúcnos...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#12 AKTUALIZÁCIA: Globáne Výpovede o tom Čo sa Deje Teraz Archanjel Michael Ja Som Archanjel Michael. Vrele vás vítam dnes s výňatkami z troch príbehov transcendencie tento týždeň z celého sveta: 1) vodič nákladiaku zo španielska prehlasuje trvalé oslobodenie od starých démonov; 2) mama z Belgicka zostáva vteená aby konečne uvoľnila svoju históriu; 3) konzultantka predaja z Ruska ktorá ide za tým čo držala skryté v tajnosti, pred sebou. V týcht múdrych slo...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#AKTUALIZÁCIA: Čo sa Deje Teraz Archanjel Michael prostredníctvom Christine Burk Ja som Archanjel Michael. Naprieč planétou jednotlivci pracujúci samostatne a v skupinách vydávajú všetko pre prechod Zeme, ktorý teraz prebieha. V kažede oblasti financií, vlády, vojska, spravodajstva, práva, umenia, vedy a spoločnosti pracujú ľudia vedome pre odstránenie a rozpustenie skorumpovaných zrútených systémov nadvlády a otroctva, nahradzujú ich novými spôsobmi. Tieto nové...
Sheldan Nidle pre Duchovnú Hierarchiu a Galaktickú Federáciu 2-okt-2018
Archivovaný preklad.

Selamat Jalwa! (Buďte Spravodliví) Všetko je ako predtým. Zatiaľ čo temný kabalista trvá na tom že bude svojim zvyčajným nadutým ja, my sa pohybujeme dynamicky vpred, pomáhame našim Zemským spojencom držať sa ďaleko pred kabalistom. Ich dni sú zrátané a oni sú si toho bolestivo vedomí. Ako naši Zemskí spojenci pokračujú vo vykonávaní ďalšej fázy našich stále sa vyvíjajúcich stratégií, víťazstvo je zaručené. Tieto plány činnosti sú nesmierne zložit...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#10 Duchovný Čin: Zladenie sa s Rytmami Srdca za Srdcom a Slnka za Slnkom Archanjel Michael prostedníctvom Christine Burk 2-október-2018 Vrelý pozdrav Pozemská rodina. Zem je veľmi zvláštna planéta, v tejto chvíli je to ohnisko multimíru. Vy vždy budete patriť do Pozemskej rodiny a bude to pre vás veľa znamenať. Na vašich cestách široko a ďaleko, budete vrelo poznaní a prijatí. Vaše srdce bude vyžarovať určitú žiaru, ako žiarivá výložka, naznačujúca že ...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#9 Váš Vnútorný Kompas Bude Zahltený: Čo Robiť? Archanjel Michael prostredníctvom Christine Burk 1-október-2018 Začnime jemne, s ochotou, ľahkou ochotou, ktorá prichádza z vnútornej slobody brať do úvahy predstavu, objať ju alebo odložiť. Ak v ktoromkoľvek bode tejto alebo akejkoľvek správy máte pocit, že to nie je pre vás, prosím, odložte to. Kedykoľvek máte pocit, že táto alebo iná správa nie je skutočná láska, prosím, odíďte. Táto konkrétna s...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#7 Kritika a Odvrknutie: Vaše Právo alebo Voľba Vojny? Archanjel Michael prostredníctvom Christine Burk 29-September-2018 Úprimne v súkromí vášho srdca, medzi vami a Bohom, často plačete: “Čo môžem robiť? Ako môžem pomôcť?” Pretože sa pýtate s takou úprimnou prosbou, my môžeme odpovedať na plač vášho srdca rovnakou odpoveďou... Zdržte sa kritiky. Zdržte sa kritizovania seba a druhých. Kritika – bez ohľadu na to či je “pravdivá” alebo opr...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#6 Ako Deti Novej Zeme Vychovávajú svojich Rodičov Archanjel Michael prostredníctvom Christine Burk 28-September-2018 Hoci mimoriadne deti Zeme najčastejšie – práve v tejto chvíli – zažívajú obrovské ťažkosti, tiež poskytujú také Svetlo. Každé a všetky sú obrovský príspevok ku vzkrieseniu Zeme. Či už drobné alebo v puberte, deti nie sú problém. Deti sú statočné duše ochotné uvažovať a ukázať výzvy Zeme a určite sú veľkou časťou riešenia...
111 Správ za 111 Dní: Zažnutie Prechodu!
Archivovaný preklad.

#5 Žite Navždy slobodne s použitím Mocného A Archanjel Michael prostredníctvom Christine Burk 27-September-2018 Milovaná Pozemská Rodina, Nie je treba nič siliť. Vytvorte zámer, sústreďte sa, vyberte si A dovoľte. Smejte sa A uvoľnite sa viac. Kedykoľvek sa veci stanú zložitejšími, ako sa určite stanú počas tejto fáze na Zemi, buďte v pohode. Sloboda je a vždy bola vaša. Nie je treba trpieť, zaslúžiť si alebo čakať aby ste dosiahli Slobodu. Príjmite...
     
Záznamy 1 - 20 z 5022 záznamov
Na koniec zoznamu
Koniec
Nasledujúca strana
Ďalšia strana